Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Jaromír Vaníček

Archivy

Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVYInvestice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie

Více »

I-KAP KHK II

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP KHK II)Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021Ukončení realizace projektu: 31. 11. 2023Celkové náklady projektu: 191 669

Více »

Přeshraniční vzdělávání žáků

Název projektu: Přeshraniční vzdělávání žáků technických oborůNázev programu: INTERREG V-A Česká republika – PolskoRegistrační číslo projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001157Realizace: 1. 5. 2018 – 30. 6. 2020Příjemce: Vyšší odborná škola a

Více »