Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Exkurze třídy SC2 do firmy Ronal Jičín

Exkurze třídy SC2 do firmy Ronal Jičín

Žáci třídy SC2 měli možnost 9.6.2022 navštívit firmu Ronal Jičín, která je významným výrobcem kol z hliníkových slitin pro osobní automobily.

Celou exkurzi připravil Ing. Jan Sirůček. V úvodní části seznámil žáky se strukturou a organizací firmy a celé skupiny Ronal Group. Vysvětlil a prezentoval postup vývoje výrobku a způsob výroby.

Během prohlídky výroby žáci prošli celý výrobní proces – slévárnu, obrobnu, lakovnu, balení a paletizaci, nástrojárnu – přípravu kokil a kontrolu a měření. V oddělení kontroly obrobny jsme měli možnost nahlédnout i do technické dokumentace a výrobních výkresů aktuálně vyráběných kol.

Po dlouhé pauze, která byla způsobena protiepidemiologickými opatřeními, jsme rádi, že jsme mohli opět vidět výrobní procesy naživo.

Děkujeme všem pracovníkům firmy Ronal Jičín, kteří nás provázeli výrobou.

Ing. Stanislav Pleva

 

2022 Exkurze Ronal 2022 Exkurze Ronal