Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Ze života školy

Oprášená KYTICE v novém kabátě

„Zemřela matka a do hrobu dána… Na topole podle skal… Nechoď, dceruško, k jezeru… Hoj, ty Štědrý večere…“ Tyto i další verše z jednoho z nejznámějších děl české

Více »

Knihovnou nás provedl Čtipísek

Žáci třetího ročníku učňovských oborů se v rámci výuky CJL zúčastnili exkurze do místní knihovny. Velmi atraktivní formou únikové hry se seznámili s historií i

Více »

Přijďte na MATURITNÍ PLES 2023

Milí maturanti, vážení rodiče, přátelé školy a dobré zábavy, po dvouleté pauze vynucené známými okolnostmi se vrací tradiční maturitní ples. V pátek 27. 1. 2023 od

Více »

FABLAB SE OTEVÍRÁ

Seznam se, vymysli, navrhni, vyrob, vyzkoušej. Tak by mohla být ve stručnosti popsána základní filozofie naší otevřené digitální dílny, kterou jsme v pátek 16. prosince 2022

Více »