Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Fakultní škola

VOŠ a SPŠ, Jičín se stala fakultní školou fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií v Liberci

Koncem září 2016 se konal na Technické univerzitě Liberec „Kulatý stůl k problematice technického vzdělávání a jeho relevance k požadavkům průmyslu“. Při této akci byla podepsána Smlouva o partnerství TUL s VOŠ a SPŠ, Jičín a bylo předáno Osvědčení o propůjčení titulu Fakultní škola fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Stalo se tak na základě velmi dobré spolupráce obou škol. Absolventi naší školy patří na TUL mezi nejlepší.

Titul Fakultní škola je propůjčován významným středním školám, se kterými fakulta úzce spolupracuje. Tento titul nám umožňuje s fakultou spolupracovat v oblasti dalšího zkvalitňování výuky. Naši žáci mohou navštěvovat Fakultu mechatroniky nejen v rámci plánovaných exkurzí, ale mohou i využívat vybavení FM TUL k aktivitám, které směřují k zvyšování jejich odborných kompetencí.


VOŠ a SPŠ, Jičín se stala fakultní školou Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci

 

Po obdržení titulu Fakultní škola Fakulty mechatroniky Technické univerzity v Liberci na podzim roku 2016, se stala naše škola také Fakultní školou Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci. Tento titul je propůjčován významným středním školám, se kterými fakulta úzce spolupracuje. Umožňuje naší škole s fakultou spolupracovat v oblasti dalšího zkvalitňování výuky. Naši žáci mohou navštěvovat Fakultu strojní nejen v rámci plánovaných exkurzí, ale mohou i využívat vybavení FM TUL k aktivitám, které směřují k zvyšování jejich odborných kompetencí a ke zvyšování motivace ke studiu.

Významným prvkem spolupráce jsou pravidelné informační prezentace pracovníků TUL-FS na VOŠ a SPŠ, Jičín s cílem získat kvalitní uchazeče do studijních oborů bakalářského studia na TUL.