Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Informace pro zákonné zástupce žáků prvního ročníku 2023/2024

 • Informativní schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků se uskuteční 21. 6. 2023 v 15:30 hod. Pro obory informační technologie a elektrotechnika se bude konat v budově Pod Koželuhy 100, pro obory strojírenství, učební obor obráběč kovů a strojní mechanik v budově na Komenského nám. 45.

 • Do 1. září 2023 je žák povinen odevzdat kopii závěrečného vysvědčení ze ZŠ (kopii vysvědčení zašlete poštou nebo pomocí vaší datové schránky, případně mailem na adresu korinkova@spsjc.cz, pro osobní předání využijte první den školy – 4. 9. 2023).

 • Dále jsou žáci oborů strojírenství, elektrotechnika, strojní mechanik a obráběč kovů povinni doložit výpis ze zdravotní dokumentace dne 4. 9. 2023.

 • Zaplatit poplatek 2 400 Kč nejpozději do 31. 8. 2023 na účet 431550207/0100, variabilním symbolem je evidenční číslo, které je uvedeno na pozvánce k přijímacím zkouškám. Do poznámky/zprávy pro příjemce zapište jméno žáka. Poplatek je záloha na učebnice a adaptační kurz.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne 4. září 2023 v 7:50 hod. (přezůvky nejsou v den zahájení nutné).
 • Třída I1A začíná 4. září 2023 v 10.00 hod.
 • Žáci jsou seznámeni s rozvrhem, školním řádem a podepíší souhlas s osobními daty apod.
 • Potvrzení o studiu, případně potvrzení průkazu slevy na dopravu, vydají třídní učitelé 4. 9. 2023.
 • Všichni žáci 1. ročníku absolvují adaptační kurz v září 2023. Poplatek za třídenní adaptační kurz je 1 500,- Kč. (Je součástí poplatku, který se hradí na účet školy.)

 • Kurz se zaměřuje na osobní a skupinový rozvoj žáků, seznámení se se spolužáky a třídním učitelem.

 • Termín
  • 18. – 20. 9. 2023 pro obory informačních technologií a elektrotechnika,
  • 20. – 22. 9. 2023 pro obory strojírenství a učební obory.

 • Žáci budou mít zajištěno ubytování v Jinolicích včetně stravy, do Jinolic se přesunou pěšky.

 • Bližší informace k organizaci obdržíte na rodičovské schůzce v červnu a žáci 4. 9. 2023 ve škole.
 • Vstup do školy, evidence obědů a kopírování jsou realizovány čipem, který je pro žáka nezbytný, a který si zakoupí ihned po nástupu do školy na třídní hodině 4. 9. 2023. Cena čipu se pohybuje do 50 Kč.
 • Učební pomůcky, učebnice a sešity si žáci hradí sami (resp. jejich zákonní zástupci).

 • Jejich nákup je vhodné učinit až na začátku školního roku podle instrukcí vyučujících jednotlivých předmětů.

 • Učebnice a pracovní sešity z anglického jazyka bude škola objednávat najednou pro všechny žáky, záloha na učebnici bude 900 Kč. (Je součástí poplatku, který se hradí na účet školy.)
 • Přístupové heslo a přihlašovací údaje obdržíte v srpnu na mail uvedený v přihlášce.

 • Žáci obdrží heslo a přihlašovací údaje první den školy.

 • Přes tento systém škola poskytuje informace o klasifikaci, absenci, výchovných opatřeních.

 • Také slouží ke komunikaci s učiteli. Pokud je to možné, upřednostňujeme komunikaci prostřednictvím mailů.

 • Omluvenky akceptujeme pouze v písemné podobě třídnímu učiteli.
 • Ubytování včetně celodenního stravování na domově mládeže (Denisova 212, 506 01 Jičín) poskytujeme žákům, kteří nemohou denně dojíždět.

 • Přihláška https://prumyslovkajicin.cz/dokumenty-a-soubory-ke-stazeni/

 • Vyplněnou přihlášku včetně přihlášky na celodenní stavování odešlete na mailovou adresu havrdova@spsjc.cz do 27. 6. 2023.

 • Současná cena za ubytování činí 900,- Kč měsíčně. K ceně ubytování je nutné přičíst cenu celodenního stravného (současná cena je 130,- Kč za den). 

 • Kontakt: havrdova@spsjc.cz
 • Stravování: žáci mají možnost stravování v naší školní jídelně, která se nachází v přízemí budovy domova mládeže – vchod z Denisovy ulice.

 • Ke stravování se žáci mohou přihlašovat zasláním přihlášky  mailem vedoucí školní jídelny v době prázdnin, v době od 4. 9. 2023 mohou přihlášku donést osobně do kanceláře školní jídelny.

 • Současná cena oběda je 39 Kč.

 • Kontakt: masakova@spsjc.cz
 • Spolek rodičů a přátel školy se skládá zpravidla z rodičů současných žáků. Členové se schází obvykle dvakrát ročně (organizace plesu, odměny žákům, příspěvky na soutěže, příspěvky na vybavení školy apod.)

 • Každý rok se vybírá příspěvek, letos bude vybírán třídním učitelem nejpozději do 22. 9. 2023.
 • Předpokládaný termín je 1. – 5. 4. 2023, předpokládaná cena za stravování, ubytování, vleky a dopravu bude 7 500 Kč. Ceny se budou odvíjet od aktuální situace. Lyžařský výcvik pořádáme společně s Lepařovým gymnáziem Jičín.

 • Místo: Rakousko v oblasti města Tauplitz (Štýrsko)

 • Bližší informace získáte na třídních schůzkách od pana Mgr. Martina Říhy.
 • Během měsíce září bude možné podat žádost o vystavení ISIC karty, informace sdělí třídní učitel 4. 9. 2023.