Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Domov mládeže

Adresa

Domov mládeže

Denisova 212

506 01 Jičín

Vedoucí domova mládeže

Marcela Havrdová

Základní informace
  • cena za ubytování činí od 1.9.2019 900,- Kč
  • celodenní stravné pro ubytované 130,- Kč
  • stávající kapacita domova je 96 lůžek, přičemž pokojů je 24 a jsou vícelůžkové
  • studenti mají v současné době možnost připojit svůj osobní počítač do internátní sítě IPS sloužící k přístupu do školní sítě LVT a do internetu
 
Dokumenty ke stažení
 
Režim dne na Domově mládeže
6.30 budíček
6.30 – 7.15 os. hygiena, úklid pokojů, příprava na odchod do školy
7.15 – 7.30 předávání pokojů
6.45 – 7.15 výdej snídaně
11.45 – 14.45 výdej oběda
14.00 – 18.00 zájmová činnost, os. volno, vycházky
(středa do 19.00 h)
17.00 – 17.45 výdej večeře
18.00 – 20.00 studijní doba (ve studijní době musí být v celé budově klid)
20.00 – 21.00 osobní volno, zájmová činnost
21.00 – 21.30 ukončení činnosti v klubovnách, os. hygiena, příprava na večerku
22.00 – 6.00 večerka, noční klid