Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

SPŠ Jičín a SPŠ Martin – 10 let úspěšné spolupráce

SPŠ Jičín a SPŠ Martin – 10 let úspěšné spolupráce

Ve dnech 22.-27. května 2022 se již podesáté uskutečnila výměnná praxe našich studentů 3.ročníku ve slovenském Martine. Program byl tradiční. Dopoledne výuka ve škole se slovenskými pedagogy, odpoledne poznávání města Martina a jeho okolí, večer možnost sportovního a kulturního vyžití. Jeden den byl věnovaný výletu do Vysokých Tater. Celkový dojem byl jako vždy velice pozitivní. Nové zážitky, přátelské prostředí školy a internátu, vstřícní a milí lidé, příjemně působící krajina Velké a Malé Fatry.

Deset let spolupráce, to není málo. Můžeme hodnotit, porovnávat, děkovat. Poděkování patří všem, kteří výměnné praxe připravovali, organizovali, podíleli se na výuce, účastnili se volnočasových aktivit. Bilancovat znamená ale i hledět do budoucna, inovovat, přicházet s dalšími náměty.

Tedy „vzhůru do další desítky“!

Alena Chlumská

„Jubilejní“ pobyt na Slovensku

Naše cesta na Slovensko začala vlastně už v únoru, kdy nám třídní učitelé oznámili, že je tu možnost místo druhého týdne praxe ve firmě jet právě do partnerské SPŠ ve městě Martin, které se nachází v Žilinském kraji na Slovensku. Nic ale však nebylo jisté, stále ještě byla doba covidová. Ze strany učitelů i paní ředitelky byla ale velká snaha, aby se tato cesta uskutečnila, a tak se i stalo. Na konci března už bylo tedy jasné, že se do Martina pojedeme podívat. Naši skupinu tvořili žáci tříd EA3, I3A, I3B a SC3. Výpravu doplnily organizátorky a doprovázející paní učitelky RNDr. Radmila Augustinová a PaedDr. Alena Chlumská. Byla to pro nás speciální jubilejní 10. návštěva partnerské slovenské školy. Hned po příjezdu (vlakem RegioJet) jsme se ubytovali na místím internátu, následovala prohlídka města a seznámení s programem na celý týden. Ten obsahoval dopolední výuku v místní střední průmyslové škole, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o slovenské kultuře, rozlišovali jsme slovenská nářečí, vyzkoušeli si i tradiční soubojový tanec s klobouky. Poznávali jsme obory, které se zde vyučují, a nás asi nejvíce zaujal obor logistika. Výuka byla pro všechny společná, strojaři se tedy učili elektrotechniku, elektrikáři a „ajťáci“ se seznamovali se strojírenstvím. Rozšířilo nám to naše znalosti a praktické dovednosti v jiných oborech. Odpolední program byl ve znamení výletů a turistiky. Vyšlápli jsme k Martinským holím, navštívili jsme místní skanzen a také nedalekou zříceninu hradu Strečno. Ve čtvrtek jsme pak podnikli celodenní výlet do Vysokých Tater. Tyto odpolední aktivity nám ukázaly krásy okolní krajiny a rozšířily povědomí o tom, jak se v této oblasti žilo a žije. Když jsme měli odjíždět, příliš se nám nechtělo. Chtěli jsme zde ještě pár dní pobýt, poznávat další zajímavá místa a učit se ve slovenské škole. Škoda jen, že v ní nebylo více studentů, se kterými bychom mohli navazovat bližší kontakty. Všichni studenti 3. ročníku byli totiž na povinných praxích ve firmách a maturanti měli přípravný týden. Ocenili jsme tedy konání česko-slovenských volejbalových utkání, společné posezení u ohně spojené s opékáním, poslechem hudby a tancem. Kdybych měl hodnotit náš pobyt celkově, myslím, že za celou skupinu mohu říci, že se nám to všem líbilo, odnesli jsme si spoustu zážitků, poznatků a nových zkušeností. Velký dík patří celému personálu školy a také jejímu vedení v čele s paní ředitelkou Ing. Dagmar Najšlovou. Pevně doufáme, že tato partnerská spolupráce škol bude trvat dalších 10 i více let a že i noví žáci budou mít zájem o podobné pobyty a další nové zážitky.

Ondřej Žďárský, SC3

2022 Exkurze na Slovensko 2022 Exkurze na Slovensko
2022 Exkurze na Slovensko 2022 Exkurze na Slovensko