Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Partneři školy

VOŠ a SPŠ, Jičín – tradice – kvalita – jistota uplatnění na trhu práce

Již více než stopadesát let trvá tradice odborného školství v Jičíně. Pokládáme se za její hrdé a úspěšné pokračovatele. Důkazem toho jsou úspěchy našich studentů v praxi, do které jim laskavě a se vší vstřícností pomáhají i naši firemní partneři.

Spolupracujeme s řadou významných firem, vysokými školami, zahraničními středními školami a dalšími subjekty, a to v oblastech:

  • zajištění odborných praxí 
  • zajištění exkurzí žáků a studentů ve firmách
  • konání odborných přednášek pro žáky a studenty,
  • definování kompetencí, které žákům podle názoru zaměstnavatelů chybí,
  • realizování oboustranných odborných konzultací,
  • poskytování materiálu pro praktickou výuku,
  • zavádění nových technologií do vyučování
  • nákup učebních pomůcek prostřednictvím sponzoringu,
  • partnerství při realizaci projektů EU
 
Krajská hospodářská komora na zámku v Dobřenicích vítězné dvojice soutěže. Continental Automotive Czech Republic s.r.o a VOŠ a SPŠ, Jičín patří mezi vítěze. Akce se zúčastnili a cenu přebrali zástupci firmy i školy.  

Naši firemní partneři