Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Dokumenty, žádosti a potvrzení​

Žádosti a potvrzení pro nezletilé žáky (vyžadován podpis zákonného zástupce)

přihláška ke studiu na střední škole – upravovatelná (pdf)

odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí – upravovatelné (doc)

potvrzeni o studiu (pdf)

potvrzeni o studiu web – upravovatelné (docx)

potvrzeni o absolvování studia (pdf)

potvrzeni o absolvování studia – upravovatelné (docx)

oznámení o ukončení vzdělávání (pdf)

oznámení o ukončení vzdělávání – upravovatelné (docx)

žádost o opakování ročníku (pdf)

žádost o opakování ročníku – upravovatelná (docx)

žádost o přijetí formou přestupu (pdf)

žádost o přijetí formou přestupu – upravovatelná (docx)

žádost o uvolnění z tělesné výchovy (pdf)

žádost o uvolnění z tělesné výchovy – upravovatelná (docx)

žádost o uvolnění ze školy na dobu do dvou dnů (pdf)

žádost o uvolnění ze školy na dobu do dvou dnů – upravovatelná (docx)

žádost o uvolnění ze školy na dobu delší než dva dny (pdf)

žádost o uvolnění ze školy na dobu delší než dva dny – upravovatelná (doc)

žádost o uznání dosaženého vzdělání (pdf)

žádost o uznání dosaženého vzdělání – upravovatelná (docx)

žádost o změnu oboru (pdf)

žádost o změnu oboru –  upravovatelná (docx)

žádost o přerušení vzdělávání (pdf)

žádost o přerušení vzdělávání – upravovatelná (docx)

žádost o přijetí do vyššího ročníku (pdf)

žádost o přijetí do vyššího ročníku – upravovatelná (docx)

Žádosti, dokumenty a potvrzení jsou uloženy ve formátu pdf (program pro otevření například Acrobat Reader) nebo ve formátu docx (program pro otevření Microsoft Word nebo Libre Office).