Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Historie školy v datech

S ÚCTOU K TRADICI KRÁČÍME 21. STOLETÍM

Jako slunce otevírá zjara poupata k životu v novém roce, otevírá naše škola okna poznání pro novou dobu. Metodami kritického myšlení, výukou v moderně vybavených učebnách, ukázkami nejnovějších technologií i spoluprací s firmami na reálných projektech dává škola možnost svým studentům nahlédnout do vědění odpovídajícího 21. století. Vědomi si všeho, co bylo před námi a na co navazujeme, koncipujeme vzdělávání s ohledem na požadavky technických oborů pro moderní dobu. Kromě odborníků vychováváme také občany s všeobecným povědomím, aby mohli s nadhledem přelétnout celý svět.

Škola pro budoucnost.

Co jsme zažili v roce
 • 3. místo v krajském finále florbalového Subterra Cupu
 • se Siemens úspěšně soutěžili Šimon Rovný (SC4A), Tomáš Nosek (SC4B), Jakub Folprecht a Adam Kábrt (oba z SC3)
 • práce na konstrukci školní rakety do soutěže Czech Rocket Challenge
 • Ondřej Dědeček(SC3) a Matouš Jílek (SC3) dosáhli na vítězství v kategorii škol v soutěži v CAM programování 2022, kterou pořádá 3E Praha Engineering, a. s. Ondřej Dědeček byl navíc za svůj výkon oceněn 3. místem v kategorii jednotlivců
 • dvě 1. místa v krajském kole, 10. a 11. místo v ústředním kole SOČ získali Matyáš Buryanec (EA4) a Štěpán Vávra (I4B)
 • 2. místo v celostátní Technologické olympiádě na FEL ČVUT v Praze obsadili Matyáš Buryanec (EA4) a Vilém Raška (EA4)
 • finalistou prestižní soutěže Nejlepší student, kterou zaštiťuje firma Microrisc z Jičína, se stal Matyáš Buryanec (EA4)
 • pořádáme den otevřených dveří ONLINE
 • v době covidu vedeme hybridní výuku
 • s Continentalem úspěšně soutěžili Adam Kábrt (SC2), Matyáš Miřetinský (SC2) a Jiří Janďourek (IT4)
 • Vojtěch Kuchař (I4B) a Tomáš Weiss (I4B) obsadili 2. a 3. místo v krajském kole SOČ
 • škola oslavila 150. výročí od svého založení
 • vítězem v soutěži FIRMA ŠKOLE – ŠKOLA FIRMĚ konané Krajskou hospodářskou komorou se stala dvojice Continental Automotive Czech Republic s.r.o a VOŠ a SPŠ, Jičín
 • Šimon Rovný (SC4A) získal na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v celkovém pořadí v soutěži firmy Siemens v programování CNC strojů 3. místo
 • pořádáme den otevřených dveří ONLINE
 • pomáháme při koronavirové pandemii (Tiskne celé Česko – štíty do ON Jičín, do škol, zavedení Teamsů pro distanční výuku na okolních ZŠ)
 • třikrát 2. místo (Jiří Šírek, Jakub Junek, tým Jiří Svěcený a Jakub Havelka), třikrát 3. místo (Lukáš Trkan, Miroslav Folprecht, Jan Nykl) v krajském kole Středoškolské odborné činnosti
 • 2., 4. a 6. místo v krajském kole Kybernetické soutěže
 • 3. místo Ondřeje Švorce v programátorské soutěži ITnetwork Summer 2020
 • 3. místo v krajském kole Hackathonu pro čtyřčlenný tým (Kristýna Petrlíková, Vojtěch Kuchař, Jan Nykl a Adam Pudil)
 • dokončení projektu vývoje aplikace pro prezentaci produktů v prostřední virtuální reality pro firmu Continental – Lukáš Trkan
 • přípravné kurzy pro 9. třídy ZŠ ONLINE
 • práce na projektu pro Město Jičín „chytré popelnice“
 • práce na konstrukci školní buginy
 • práce na projektu vývoje aplikace pro firmu Sklopísek Střeleč, a. s.
 • do důchodu odešla živoucí legenda naší školy, pan učitel Jaroslav Smolík
 • v hodnocení programu Excelence jsme 5. nejúspěšnější odbornou školou v Královéhradeckém kraji
 • 1. místo Kristýny Petrlíkové v celostátní Matematické soutěži
 • 1. místo Jindřicha Frynty v soutěži v programování CNC strojů v rámci Mezinárodního veletrhu v Brně
 • 3. místo v programování CNC obráběcích strojů
 • 4. a 10. místo Davida Dlouhého a Vítka Vaníčka v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti, dvakrát 1. místo v krajském kole
 • 1. místo pro školu v 19. ročníku Fotografické soutěže díky Adéle Ortové a Tomášovi Podmanickému
 • 2. místo Davida Adama Leahyho v krajském kole Olympiády v anglickém jazyce
 • 5. místo Filipa Svatého a Jana Havelky a 6. místo Daniela Noska a Jana Míla v celostátním kole soutěže v 3D modelování a 2D kreslení v CAD systému společnosti 3E Praha Engineering, a.s.
 • účast v celostátním kole soutěže Cisco Networking Academy Games
 • 1. místo v krajském kole házené
 • prezentace Adama Pudila a Davida Vancla na konferenci StreTech 2019 na ČVUT v Praze
 • naši studenti David Adam Leahy, Adam Mach a Jakub Pekárek se zúčastnili akce „#YEYSturns10: Dejte svůj hlas budoucnosti!“ – stali jsme se jednou ze třiceti tří škol z celé Evropy, jejichž zástupci přijeli diskutovat do Bruselu o svých názorech, nadějích a očekáváních v souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu
 • zakončení projektu zateplení budovy v ulici Pod Koželuhy
 • rekonstrukce kotelny SO
 • rekonstrukce tělocvičny a jejího zázemí na EO
 • byl v učebně lab1 nainstalován SMART mikroskop, dále virtuální realita HTC Vive Pro, ruční 3D scanner (3D Systems Sense), tři 3D tiskárny (Profi3DMaker, Flashforge Dreamer a Flashforge Finder) a pět 3D per (Sunlu SL-300)
 • spolupráce a další výměnný pobyt se Střední průmyslovou školou v Martině
 • účast na projektu Přeshraniční vzdělávání žáků, výměnný studijní pobyt s technickou školou
 • úspěšná praxe ve Škoda Auto, kde tým našich studentů naprogramoval aplikaci „Zasedačka online“
 • 3. místo Antonína Říhy v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti za práci „Implementace a rozbor algoritmu NEAT pro problémy reinforcement learningu“
 • 3. místo Antonína Říhy v Ústředním kole Soutěže v programování kategorie Programování – mládež
 • 8. místo Jana Pluchy v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti s prací „Analogový stejnosměrný regulovatelný zdroj do 30V“
 • zateplení budovy Pod Koželuhy 100
 • rekonstrukce učebny mikroprocesorové techniky v budově Pod Koželuhy 100
 • vybudování nové učebny programování CNC se čtyřmi novými pracovišti v budově na Komenského náměstí 45
 • zřízení nového robotického pracoviště s robotickou rukou firmy ABB
 • vítězství v soutěži CISCO Netacad – Internet of Everything! – Antonín Říha a Leoš Tobolka řešili úlohu zabezpečení automobilu pomocí modulů ESP12 a gyroskopického senzoru
 • Antonín Říha „Nejlepším studentem 2017“, VOŠ a SPŠ, Jičín „Nejlepší školou 2017“ – firma MICRORISC spolu s partnery udělila titul Nejlepší student 2017 v celostátní soutěži Antonínu Říhovi. A. Říha svou prezentací získal pro naši školu ocenění „Nejlepší škola 2017“
 • Středoškolská odborná činnost: trojnásobné zastoupení v krajském kole SOČ, Karel Marx postoupil do celostátního kola
 • rekonstrukce sociálního zařízení v budově Pod Koželuhy 100
 • 2. a 3. místo Jana Rulce (kategorie tvorba webu)a Antonína Říhy (kategorie programovací jazyk) v Krajském kole Soutěže programování v Hradci Králové
 • 2. místo Antonína Říhy v krajském kole studentské odborné činnosti 2016 s prací „Implementace NEAT a Hyper NEAT v jazyce C# s rozlišením ES – Hyper NEAT“
 • jaro – 2016 první certifikace lektora i žáků ze znalostí úvodního kurzu IQRF
 • září 2016 – VOŠ a SPŠ, Jičín je fakultní školou fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií v Liberci
 • rekonstrukce krovu a výměna střešní krytiny v budově Pod Koželuhy 100
 • listopad 2016 – ocenění školy firmou DEPRAG CZ a.s. Lázně Bělohrad titulem „Škola firmě“
 • soutěž KyberRobot v Liberci – 3. místo Víta Dohnala (SM4)
 • vítězství našeho fotbalového týmu v krajském kole poháru J. Masopusta v kopané
 • reprezentace České republiky týmem naší školy na mezinárodní konferenci k projektu týkajícího se energetických úspor „Story line approach“ v polském městě Legnica
 • SOČ – 1. místo v krajském kole:
  Mojmír Křížek s prací „Monitoring textilního provozu“ – kategorie Informatika
  Daniel Zelenka s prací „Třídicí linka“ – kategorie Tvorba učebních pomůcek
  Martin Soukup s prací „Monitorování zkušebního stroje“ – kategorie Strojírenství
 • SOČ – 4. místo v celostátním kole vybojoval Mojmír Křížek
 • soutěž v programování CNC strojů v programu SIEMENS – MSV Brno – 2. místo obsadil Tomáš Festa (SC4) – soutěže se zúčastnilo celkem 135 žáků ze 33 škol z celé České republiky
 • týdenní jazykově-vzdělávací pobyt 10 žáků v anglickém Brightonu
 • 5. ročník programu MŠMT „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016 – Excelence středních škol 2015” – VOŠ a SPŠ, Jičín, ohodnocena jako druhá nejlepší střední odborná škola v Královéhradeckém kraji
 • realizace projektu “SPŠ Jičín pro základní školy” za finanční pomoci společnosti ŠKODA AUTO a.s. v rámci grantového programu “Vzdělávání pro naši konkurenceschopnost”
 • 18. září 2015 se VOŠ a SPŠ, Jičín stala členem IQRF Alliance
 • vybudování šaten a sociálního zázemí pro venkovní sportoviště na Komenského náměstí 45
 • rekonstrukce šaten na obou budovách školy a učebny elektrotechnických laboratoří v budově Pod Koželuhy 100
 • Leonardo da Vinci – v rámci projektu mobility se uskutečnila odborná stáž 20 našich žáků v Anglii
 • v projektu „Aplikovaná elektrotechnika“ vybavení laboratoře elektrotechnických měření 6 novými pracovišti a sadou měřicích převodníků, přípravkem pro modelování elektrických obvodů a SW pro výpočty a simulaci
 • na Komenského náměstí 45 vybudováno nové multifunkční venkovní sportoviště s umělým povrchem
 • NetRiders 2014 – 1. místo pro Vojtěcha Sajdla
 • pohár 1. ročníku soutěže firmy SIEMENS soutěž v CNC programování v programu SIEMENS SINUMERIK OPERATE získalo družstvo žáků naší školy
 • SOČ – dvě první místa v krajském kole
  1. místo v oboru informatika – Matěj Řehák (I4A) s prací „Regulace vytápění pomocí mikroprocesorové techniky“
  1. místo v oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ – David Novotný (EA4) s prací „Analogový robot“
 • Leonardo da Vinci – v rámci projektu mobility se uskutečnila odborná stáž našich studentů v Anglii
 • 3. místo Davida Novotného na Elektrotechnické olympiádě pořádané ČVUT Praha za práci „Analogový robot“
 • NetRiders 2013 – 3. místo Filip Nedbal v celonárodním kole soutěže ve znalostech IT
 • AWARDS 2013 – 1. místo Marek Ouhrabka (V3) s přípravkem na automatické svařování
 • zahájen projekt „Aplikovaná elektrotechnika“ zaměřený na zlepšení podmínek pro výuku elektrotechniky a příbuzných předmětů
 • srpen 2013 – zahájení evropského projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji“ – vybavení strojařské laboratoře profil projektorem, pořízení 3D tiskárny a robotických stavebnic LEGO a BIOLOID
 • při VOŠ a SPŠ, Jičín byla akreditována Svářečská škola, současně proběhla kompletní rekonstrukce svařovny (vzduchotechnika, svářečské boxy, výměna oken)
 • Brno mezinárodní strojírenský veletrh – říjen 2012 – Daniel Vaníček se stal absolutním vítězem v soutěži mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů v systému Siemens – pořadatelem soutěže byl Svaz strojírenské technologie ve spolupráci s Ministerstvem obchodu a průmyslu
 • SOČ – R. Strnad a P. Hazdra obsadili 1. místo v krajském kole Středoškolské odborné soutěže se svou webovou hrou Swords of Destiny
 • mezi třemi oceněnými soutěže Nejlepší student, která byla letos podruhé vyhlášena společností MICRORISC s cílem podporovat talenty a motivovat šikovné studenty, byl i David Novotný z Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Jičín. Z téměř stovky středních a vyšších odborných škol zaujali svými mimoškolními aktivitami, studijními výsledky, výjimečností a také vlastním textem na téma “Proč stojí za to být dobrým studentem”
 • Zahájen projekt „Zámečník“, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost; v rámci projektu je připravováno zřízení svářečské školy
 • Zahájen projekt „Mechatronika prakticky“, který je spolufinancován z OP ROP NUTS II Severovýchod; v rámci projektu byly zrekonstruovány učebny pro výuku mechatroniky a vybaveny moderními technologiemi v budově školy na Komenského náměstí 45
 • Červen 2011 – AV ENGINEERING AWARDS – Akademie se rozhodla udělit zvláštní cenu Akademie projektu Forma na vstřikování plastů – designový prvek, který přihlásila naše škola VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100. Akademie ocenila tento projekt zvláštní cenou především pro jeho komplexnost, která přesahuje rozsah výuky VOŠ.
 • Akademie se rozhodla formou dopisu, adresovaného vedení VOŠ a SPŠ, Jičín, ocenit dlouhodobou angažovanost při zajišťování výuky moderních návrhových technologií PTC.
 • SOČ – krajské kolo – 1. místo v kategorii „Informatika“, 1. místo v kategorii „Fyzika“
 • Brno – říjen 2011 – 1. místo v soutěži mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů – pořadatelem soutěže byl Svaz strojírenské technologie ve spolupráci s Ministerstvem obchodu a průmyslu uspořádal v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně
 • Dokončena rekonstrukce elektroinstalace na Domově mládeže v Denisově ulici
 • Ostrava – leden 2010 – soutěž NAPÁJENÍ SLUNCEM – v kategorii robotů s mikroprocesorem, kde vybojovali naši žáci se svým robotem první místo
 • Březen 2010 – 3. místo v celostátní matematické soutěži
 • SOČ – červen 2010 – v celostátním kole získali naši žáci 2. místo v kategorii „Tvorba učebních pomůcek“ a 4. místo v kategorii „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“
 • AV ENGINEERING AWARDS 2010 – student 2. ročníku VOŠ získal cenu čtenářů portálu aveng.cz za projekt „Mechanická ruka“
 • Projekt Leonardo da Vinci – 10 žáků mělo možnost absolvovat 14 denní stáž v Lipsku, kde si ověřili svoje teoretické znalosti v praxe a to v oblasti CNC obrábění a počítačových sítí
 • Škola se stala certifikovaným školicím střediskem CNC programování firmy Siemens pro ShopTurn a ShopMill
 • Zahájen projekt „Blended learning v mechatornice“, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost; projekt je zaměřen na modernizaci výuky následujících oblastí: senzorika, číslicová technika, řízení a komunikace, programování CNC strojů, základy pneumatiky a hydrauliky, elektrické pohony, základy konstrukce robotů
 • Provedena rekonstrukce zámečnické dílny a učebny pro výuku automatizace v budově školy na Komenského náměstí 45
 • EUROPASSY vydány všem úspěšným absolventům střední průmyslové školy
 • Realizován projekt „Cesta k uplatnění na současném trhu práce – praktická znalost obrábění CNC technologií“ financovaný z operačního programu Cesta k uplatnění na současném trhu práce – praktická znalost obrábění CNC technologií (rekonstrukce dílenských prostor, instalace nového CNC soustruhu)
 • Zahájena realizace projektu „Environmentální vzdělávání v technických oborech“, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Zahájena rekonstrukce elektroinstalace na Domově mládeže v Denisově ulici
 • Provedena kompletní rekonstrukce školní kuchyně, jídelny a sociálního zařízení na domově mládeže v Denisově ulici 212
 • Rekonstrukce pěti učeben informačních technologií v budově Pod Koželuhy 100
 • Novinka v ICT – 14 licencí SW CATIA V5R18
 • Zapojení školy do projektu “Schulen: Partner der Zukunft” v ČR
 • Učebna CNC programování vybavena dalšími pěti CNC ovládacími pulty Heidenhain iTNC 530
  U5 
  U2  
  U3  
  U4
 • Realizován projekt Socrates
 • Zahájena realizace projektu IQ AUTO
 • Zavedení systému ISES do výuky fyziky
 • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín
 • Cisco Networking Academy Program
 • Akreditován obor VOŠ Strojírenství s využitím CAD a CAM

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště a Učiliště

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola

 • Střední průmyslová škola
 • oddělení strojnické
 • oddělení elektrotechnické
 • Vyšší průmyslová škola
 • oddělení strojnické
 • oddělení elektrotechnické

Vyšší průmyslová škola strojnická a Vyšší průmyslová škola elektrotechnická

 • Živnostenské školy pokračovací,
 • Vyšší průmyslová škola strojnická a Nižší průmyslová škola elektrotechnická

Živnostenské školy pokračovací a Vyšší průmyslová škola strojnická

 • Živnostenské školy pokračovací a Státní průmyslová škola strojnická

Živnostenské školy pokračovací a Mistrovská škola strojnická

 • Živnostenské školy pokračovací
 • – kovodělná
 • – dřevodělná
 • – zvláštní umělecká
 • – potravinářská
 • – oděvní
 • – zahradnická
 • – stavební
 • Pokračovací školy živnostenské a obchodní
 • – pro kovozpracující obory
 • – stavební a umělecký průmysl
 • – potravinářské obory
 • – pro oděvní průmysl a živnosti /chlapecká/
 • – pro oděvní průmysl a živnosti /dívčí/
 • Pokračovací škola průmyslová a obchodní
 • Řemeslnická škola pokračovací