Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

23-41-N/02 Strojírenství s využitím CAD a CAM

Vyšší odborné studium je typ studia určený pro absolventy všech typů středních škol, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku.

Vyšší odborné studium je typ studia určený pro absolventy všech typů středních škol, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku.

Jeho cílem je, aby studenti během tří let studia získali v technickém oboru praktickou kvalifikaci s další gramotností v počítačích a informačních technologiích (CAD, CAM, CAE) pro budoucí uplatnění v řídicích funkcích a na místech vyžadujících samostatnou odbornou kvalifikovanou práci.

Vyšší odborné studium je určeno především maturantům s praktickými ambicemi, kteří preferují praktické aplikace teoretických poznatků.

Studium je podmíněno školným 1500Kč za semestr.

Součástí studia je pětiměsíční stáž ve firmě. Díky dlouhodobé praktické studijní stáži jsou absolventi již v průběhu studia schopni téměř okamžitého zapracování v zaměstnání.

Ve školním roce 2023/24 nebudeme otevírat 1. ročník.