Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Naši úspěšní absolventi v celostátní přehlídce SOČ nezklamali

Naši úspěšní absolventi v celostátní přehlídce SOČ nezklamali

Ve dnech 10. až 12. června 2022 se na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře konal již 44. ročník celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČky). Do něho postoupili naši již úspěšní maturanti Matyáš Buryanec a Štěpán Vávra. Se svými vysoce kvalitními pracemi školu důstojně reprezentovali.

Soutěž má dlouholetou tradici a je velice prestižní. V poslední době se však konala v odlišném formátu, takže se letošní ročník, po dvouleté pauze, uskutečnil v obvyklé prezenční rovině. Problematická byla kapacita ubytovacích prostor pro soutěžící, takže byl zvolen kompromis, který soutěžící akceptovali a kluci přespávali v tělocvičně a ženy v jednotlivých učebnách, obvykle ve vlastních spacácích. Tyto podmínky, i když byly náročné, tak celkově přispěly k lepší atmosféře mezi soutěžícími i k budování nových vazeb.

se jedná o velice prestižní soutěž, kdy jsem se poprvé účastnil celostátního kola, rozdělil jsem informace ze soutěže do podkapitol. V každé se dají nalézt zajímavé podněty, aby si čtenář mohl vybrat oblast, která ho nejvíce zajímá.

Slavnostní zahájení

Slavnostní zahájení soutěže započalo v pátek 10. června v podvečer v aule školy. Prostory auly byly úplně zaplněné, protože se soutěže účastnilo v 18 kategoriích celkem 260 žáků, případně již úspěšných maturantů z různých škol ze všech krajů České republiky. Na úvod zazněla neoficiální studentská hymna Gaudeamus igitur, o kterou se postaral sbor Gaudeamus pod vedením Zdeňka Licka.

Úvodní slovo připadlo řediteli pořádajícího gymnázia, panu RNDr. Vladislavu Slavíčkovi, který přivítal všechny účastníky, seznámil je s krátkou historií SOČky v souvislosti s pořádáním na zdejším gymnáziu, poukázal na současné problémy s organizací, především po stránce ubytování, a jmenovitě přivítal přední představitele soutěže. Hejtmanka Středočeského kraje, paní Mgr. Petra Pecková, vyzdvihla soutěžící, kteří podle ní toho dokázali opravdu hodně a jsou do budoucna elitou národa v tom nejlepším slova smyslu. Pro paní hejtmanku není příliš podstatné, jestli na soutěži účastníci uspějí nebo ne, protože v jejích očích soutěžící udělali něco ohromného. Daleko podstatnější je, jestli soutěžící budou v životě dělat, co je baví, co je naplňuje a co dělají s láskou a vášní. Potom se účastníci mohou probouzet s tím, že to má smysl a pak se do povolání budou těšit. Dále je i důležité, aby potenciál soutěžících v budoucnu obdržela i společnost. Mgr. Lukáš Seifert, zástupce ředitele odboru vzdělávací politiky MŠMT, zdůraznil, že soutěžící jsou inspirací ministerstvu, protože SOČka byla v loňském roce motivací pro pokusné ověřování alternativní podoby maturitní zkoušky profilové části na středních školách prostřednictvím absolventské práce a její obhajoby. Práce v týmu a obhajoba jsou prvky a dovednosti kompetenčního vzdělávání, které je cílem vzdělávací strategie ČR. Všichni soutěžící jsou již úspěšní, protože udělali něco navíc a budou v životě úspěšní.

Jednotlivá milá slova vybraných představitelů byla oživena dvěma vystoupeními studentské rockové kapely Upsidedown. Mezi jejich vystoupeními promluvil představitel Pedagogického národního institutu. Rektor Univerzity Pardubice, prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D., mj. zdůraznil, že všichni soutěžící uspěli již tím, že se dostali do celostátní přehlídky. Starosta Kutné Hory, Ing. Josef Viktora, pozval soutěžící na prohlídku Kutné Hory. Podle něj je důležitá již jen účast v této soutěži a v tomto kole. Předseda ústřední komise SOČ, prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., poděkoval všem, kdo se na této soutěži podílejí a následně „odpálil“, tj. zahájil soutěž, po které následovala česká hymna, o kterou se postaral sbor Gaudeamus. Jednotlivé výstupy daných představitelů byly velice zajímavé a dá se z nich čerpat inspirace. Navíc panovala v aule opravdu uvolněná a příjemná atmosféra.

Prezentace prací

V sobotu 11. června probíhaly obhajoby prací. Z každého kraje v každé z 18. kategorií mohl prezentovat jeden představitel. Nejlepší kraje podle umístění soutěžících z minulého ročníku mohly nominovat o jednoho soutěžícího více a nejlepší práce z krajských kol z druhých míst šly do tzv. licitace, kde komise mohly vybrat ještě jednotlivá zajímavá a zdařilá témata. Každá komise měla pět členů. Jednalo se o vysokoškolské a středoškolské vyučující a odborníky z praxe. Komise byly opravdu po odborné i lidské stránce na vysoké úrovni a jejich členové měli podmětné připomínky.

Každý soutěžící měl cca 5 minut na představení své práce, kde následně mohla začít až 15 minutová diskuze, kdy se do diskuze kromě porotců mohli zapojit i ostatní soutěžící, případně i další návštěvníci obhajob. V oboru informatika předseda komise soutěžícím pokládal i otázky v angličtině, na které museli odpovídat, kdy většině to nedělalo větší problémy, i když soutěžící mohli být trochu nervóznější. V kategorii Elektrotechnika byli tohoto soutěžící ušetřeni. Šestým členem komise, který rozhodoval o pořadí jednotlivých prací, byli samotní soutěžící, kteří hodnotili práce svých spolubojovníků.

Matyáš ani Štěpán při obhajobách nezklamali. Jejich projev byl velice dobrý a srozumitelný. Jejich prezentace měly logickou strukturu a oba dva vystihli a představili hlavní myšlenku práce i samotnou práci. I s dotazy porotců i spolu soutěžících z publika si poradili velice dobře. V této fázi o konečném umístění rozhodují opravdu detaily a komise má přetěžkou úlohu, kdy musí stanovit konečné pořadí prací, které jsou obvykle velice rozličné.

Prezentaci Štěpána o jeho práci na okresní a krajské kolo si můžete připomenout na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=bRxX5LXDc80.

Prezentaci Matyáše o jeho práci si můžete připomenout na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=QZELEV9be-g.

Kritérii celkového hodnocení komisí byla kvalita práce, vytvořené prezentační video, obhajoba před komisí, jestli daná práce je inovativní a odbornost v práci.

Slavnostní vyhlášení výsledků

Slavností vyhlášení se uskutečnilo opět v prostorách auly, stejně jako slavnostní zahájení. Na úvod zazněla opět neoficiální studentská hymna Gaudeamus igitur, o kterou se postaral opět sbor Gaudeamus. Moderátor na úvod představil vzácné hosty, kteří v jednotlivých kategoriích předávali ceny a vyhlašovali vítěze. Při vyhlašování se nejdříve všichni účastníci dostavili na pódium, kde byla následně vyhlášena první tři místa, případně byla ve vybrané kategorii ještě vyhlášena zvláštní cena. Oproti obvyklým zvyklostem proběhlo vyhlašování výsledků od kategorie 18. Informatika až po první kategorii. Náš zástupce, Štěpán Vávra, obsadil v kategorii 18. Informatika, 11. místo celkem z 16 účastníků. V kategorii 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace obsadil Matyáš Buryanec celkové 10. místo, také z 16 soutěžících. I když jsme možná, vzhledem ke kvalitě prací i umístěním v předchozích kolech, očekávali o něco lepší umístění v celkovém pořadí, celkové výsledky kluků nejsou vůbec špatné, nezklamali, ale potěšili a patří jim veliký dík a uznání. Prezentace i následná obhajoba jejich prací byla na vynikající úrovni, takže se rozhodně nemají za co stydět. Konkurence byla ale opravdu příliš velká.

že tento úspěch může být dalším posunem v následujícím obdobím již našich úspěšných maturantů, kdy dané zkušenosti i náměty mohou kluci uplatnit ve svém dalším směřování. Po vyhlášení výsledků následovala malá statistika soutěže i jednotlivých krajů a pomyslné předání štafetového kolíku (sovy) pro pořadatele celostátního kola SOČky v příštím roce, kterou bude hostit Gymnázium Luďka Pika v Plzni. Soutěž byla oficiálně ukončena českou hymnou, o kterou se opět postaral sbor Gaudeamus.

Proč soutěžit v SOČce?

Účastí v této soutěži mohou účastníci získat neocenitelné zkušenosti a mohou nastartovat vědeckou kariéru při svém dalším působení, např. na vysoké škole. Navíc soutěžící může zaujmout účastníky z vysokých škol, na kterých pak mohou započíst svoji další kariéru. Dále mohou soutěžící získat nová přátelství, spolupráci se svými vrstevníky. Úspěšní soutěžící se mohou účastnit v ČR dalších aktivit, např. Sdružení pro talentovanou mládež, Česká hlava atd. Možná je i účast v zahraničí na soutěži, nejen ze SOČky, ale i z dalších soutěží. Celkem se letošního ročníku SOČky účastnilo 1188 studentů, v celostátní přehlídce ve všech kategoriích bylo celkem 90 porotců a ve statistikách by se určitě dalo pokračovat dále.

Názory žáků na soutěž

Určitě jsou velice zajímavé také názory našich reprezentantů na soutěž i celkovou atmosféru. Matyáš Buryanec k soutěži uvádí: „Ačkoliv jsem byl požádán, abych na gymnáziu Jiřího Ortena nepřespával z důvodu omezené kapacity ubytování (Matyáš do Kutné Hory jezdil), stihl jsem poznat v průběhu soutěže hodně chytrých lidí, kteří mají podobné zájmy jako já a to je nejspíše hlavní přínos SOČky. I porotci nás brali jako sobě rovné, a proto jsme i měli jako soutěžící určitou váhu v hodnocení prací ostatních. Atmosféra byla vskutku přátelská a všechny práce velmi inspirativní. Co se týče organizace, tak to pořadatelé zvládli velmi slušně. Škoda že se nemůžu příští rok zúčastnit znova.“

Štěpán Vávra k soutěži uvádí: „Zprvu jsem byl velice překvapen, jak moc kvalitní práce byly součástí tohoto ročníku SOČ. Jsem rád, že jsem mohl soutěžit po boku projektů, které sahají svoji odborností do zdravotnictví a už jsou aktuálně velice efektivně využívány v praxi. Realisticky říkám, že moje práce má k rovnání s ostatním ještě velice daleko, přesto to pro mě byla velká zkušenost a čest. Co se týče poroty, byl jsem rád za jejich odbornost a schopnost porozumět každé z prací, ačkoliv se jich našlo pár, u kterých bylo několik značných nedostatků, porota se vždy snažila vyzdvihnout jen to nejlepší a každého uklidnit, aby panovala uvolněná atmosféra. Dále oceňuji komunikaci a pokládání dotazů na soutěžící v anglickém jazyce, člověk si rád vyzkouší něco nového. Celkově své působení v soutěži hodnotím kladně, takové umístění je pro mě nad očekávání a za všechny ty přínosy a zkušenosti to určitě stálo.“

Ondřej Kořínek

202 Celostátní kolo SOČ 202 Celostátní kolo SOČ
202 Celostátní kolo SOČ 202 Celostátní kolo SOČ