Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou

Spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou

Naši studenti se v poslední době dostávají k mnoha projektům z praxe i ke spolupráci s dalšími školami. Se ctí se chopili možnosti pomoci při dokončení závodního monopostu pro CULS Prague Formula Racing.

Při České zemědělské univerzitě v Praze funguje tým CULS Prague Formula Racing, který se účastní soutěže Formula Student/SAE. Tým je veden pod záštitou Technické fakulty, kde má také veškeré zázemí. Skládá se z přibližně 20 studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia. Jedním z nich je i Lukáš Typlt, náš absolvent, s nímž škola na projektu úzce spolupracuje.

„Jedněmi z posledních součástí, které chyběly pro dostavení podvozku naší nové formule, bylo několik klem z materiálu EN AW 7075-T6, který máme od našeho dlouhodobého partnera Linet spol. s. r. o. Abychom byli schopni dokončit podvozek, oslovili jsme pana Pavlíčka, zda-li by nezapojil své studenty z VOŠ a SPŠ, Jičín k výrobě nezbytných úchytů ramen pro náš projekt. Díky dobré komunikaci jsme mohli náš návrh brzy zrealizovat. Ještě jednou moc děkujeme, velké díky patří i mladým a šikovným studentům!“ Lukáš Typlt

https://culs-racing.czu.cz/#