Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Projekty a aktivity -PROJEKTY

Sedět v lavicích a nechat hlavu přetékat novými informacemi? To se u nás už nenosí. Co se ve škole vstřebá, je žádoucí přetavit v realitu. Proto se zapojujeme do evropských projektů, do reálné spolupráce s firmami a sami vymýšlíme, jak vědomosti získané při studiu nejlépe uplatnit a dotknout se skutečné praxe, aby byli studenti co nejlépe připraveni na život a dokázali se vypořádat tvůrčím způsobem s problémy, které je neminou.

FABLAB SE OTEVÍRÁ

Seznam se, vymysli, navrhni, vyrob, vyzkoušej. Tak by mohla být ve stručnosti popsána základní filozofie naší otevřené digitální dílny, kterou jsme v pátek 16. prosince 2022

Více »