Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Projekty a aktivity -PROJEKTY

Sedět v lavicích a nechat hlavu přetékat novými informacemi? To se u nás už nenosí. Co se ve škole vstřebá, je žádoucí přetavit v realitu. Proto se zapojujeme do evropských projektů, do reálné spolupráce s firmami a sami vymýšlíme, jak vědomosti získané při studiu nejlépe uplatnit a dotknout se skutečné praxe, aby byli studenti co nejlépe připraveni na život a dokázali se vypořádat tvůrčím způsobem s problémy, které je neminou.

ERASMUS DAY

Ve čtvrtek 13. 10. 2022 v rámci týdne Erasmus Days pojmenovaného podle projektu Evropské unie zaměřeného na zahraniční spolupráci mezi studenty napříč evropskými zeměmi, jsme uspořádali

Více »

Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVYInvestice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie

Více »

I-KAP KHK II

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP KHK II)Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021Ukončení realizace projektu: 31. 11. 2023Celkové náklady projektu: 191 669

Více »

Přeshraniční vzdělávání žáků

Název projektu: Přeshraniční vzdělávání žáků technických oborůNázev programu: INTERREG V-A Česká republika – PolskoRegistrační číslo projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001157Realizace: 1. 5. 2018 – 30. 6. 2020Příjemce: Vyšší odborná škola a

Více »