Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Přednáška firmy Klüber Lubrication CZ

Přednáška firmy Klüber Lubrication CZ

Pro třídy druhých a třetích ročníků oboru strojírenství připravila firma Klüber Lubrication CZ s.r.o. přednášku a prezentaci produktů na téma tribologie.

Firma Klüber Lubrication CZ s.r.o. se zabývá vývojem a výrobou průmyslových maziv. Ve výrobním programu má více než 2000 typů olejů, plastických maziv i speciálních maziv pro nejrozmanitější aplikace v průmyslu.

V přednášce byli žáci seznámeni se základními pojmy z oboru tribologie, s fyzikálními vlastnostmi maziv a jejich typy, životností a odolností maziv. Dále byly žákům předány firmou zpracované studijní podklady.

Pozornost žáků byla prověřena stručnými otázkami a nejlepší byli odměněni drobnou cenou.

Firma Klüber Lubrication CZ s.r.o. přislíbila spolupráci i v dalším období. Příští přednáška, která se uskuteční pravděpodobně na podzim, bude na téma mazání vybraných strojních součástí.

Ing. Stanislav Pleva

 

2022 Přednáška firmy Kluber 2022 Přednáška firmy Kluber