Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

23-51-H/01 Strojní mechanik

Učňovský obor vhodný pro technicky nadané žáky, manuálně zručné se vztahem k výrobním materiálům (zejména kov a plast).

Žáci jsou vedeni k ruční i strojové výrobě součástí strojů, zařízení a zacházení se stroji, které umí obsluhovat i seřizovat. Praktické dovednosti pak bohatě uplatní v praxi. Již během studia probíhá praxe ve firmách.

 V rámci studia mohou žáci získat svářečský průkaz. 

Obor je podporován stipendii.

Ve 2. a 3. ročníku budeš vykonávat velkou část odborného výcviku na reálném pracovišti firmy.