Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

projekty

Archivy

FABLAB SE OTEVÍRÁ

Seznam se, vymysli, navrhni, vyrob, vyzkoušej. Tak by mohla být ve stručnosti popsána základní filozofie naší otevřené digitální dílny, kterou jsme v pátek 16. prosince 2022

Více »

Tvořivá FABLAB pro žáky 3. ZŠ

V naší nové digitální učebně jsme vytvořili zázemí pro rozvoj technických dovedností nejen pro naše studenty, ale také pro všechny nadšence z řad žáků základních

Více »

ERASMUS DAY

Ve čtvrtek 13. 10. 2022 v rámci týdne Erasmus Days pojmenovaného podle projektu Evropské unie zaměřeného na zahraniční spolupráci mezi studenty napříč evropskými zeměmi, jsme uspořádali

Více »

Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVYInvestice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie

Více »

I-KAP KHK II

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP KHK II)Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021Ukončení realizace projektu: 31. 11. 2023Celkové náklady projektu: 191 669

Více »