Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Beseda o projektech ERASMUS

Ve středu 18. 10. 2023 jsme uspořádali besedu s paní Kateřinou Křikavovou (regionální konzultant Erasmus+ mládež a Evropský sbor solidarity) a Renatou Černilovskou (partner Eurodesk, Eurocentrum HK). Cílem besedy bylo seznámit žáky vybraných 1. a 3. ročníků s existujícími projekty Erasmus. Tyto projekty podporují možnosti vycestovat do zahraničí, neformální vzdělávání mládeže, možnost podílet se na řešení problémů ve vlastní zemi.

V rámci besedy, po úvodní prezentaci, následoval workshop. Žáci byli rozděleni do pětičlenných skupin a jejich úkolem bylo na základě vyhledaných informací vytvořit plakáty a prezentovat zadaný typ projektu. Na závěr proběhlo hlasování o nejlepší projekt, jehož autoři byli poté odměněni.

Doufáme, že naši žáci získali řadu užitečných informací a podnětů, které je budou motivovat k učení jazyků, cestování, poznávání cizích kultur a vzájemnému porozumění.

P. Hejna a T. Chlumská