Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Účast na kempu Unie škol inovativních

Naše škola je odhodlána zapojovat žáky do chodu školy, chceme je aktivizovat a vést k podnikavosti, s ostatními školami sdílet příklady dobré praxe, realizovat společné kempy nebo výměnné stáže žáků i učitelů. To jsou důvody, proč chceme vstoupit do Unie škol inovativních (UŠI).

Jeden z prvních společných kempů se konal v prosinci. Jednalo se o první „poznávací“ kemp, kde se účastnily školy se zájmem vstoupit do UŠI. Naši žáci představili ostatním jičínskou průmyslovku a projekty, které realizujeme. Společně jsme pak hledali průsečíky počátečních aktivit. Na začátku letošního roku tak plánujeme účast na kempech věnujících se mediálnímu týmu, programování webových stránek a soutěži robotů.

Jaromír Vaníček

Pohledem našich žáků:

„Já jsem si UŠI velice užil a byl to velmi inspirativní zážitek plný spousty nabitých zkušeností. Kromě setkání se super lidmi si myslím, že kemp nastavil i naší škole vyšší laťku a požadavek na další vývoj a vůbec na způsob, jakým se ve školách učí. Bylo super vidět, jak se všichni snaží něco vymyslet a že tam nikdo (až na pár lidí) není omylem. Vidím v tom velký potenciál a doufám, že něco z toho ještě uvidím zrealizované.“

Nicolas Recalde, I2A

„Účast na kempu “UŠI” mě obohatila rozhledem o dalších školách a dění na nich. 

Mnohé školy prezentovaly své schopnosti a možnosti, co mohou nabídnout. Ale některé ze členských škol byly vskutku zajímavé: Smíchovské gymnázium například prezentovalo svůj přístup k prezenční výuce takové, tím že nám představilo možnost jejich čtyřdenní prezenční výuky a zbylý den vyhrazený na samostudium.

Postupem trvání kempu jsme skrze debaty vymysleli plán a první pilíře, na kterých je třeba v UŠI zapracovat. Kolektiv a atmosféra celého kempu byla velmi příjemná a věřím, že na dalších akcích tomu bude také tak.

Cítím, že toto je velká příležitost pro naši průmku zlepšit se v už zavedených věcech, ale také přinést do naší výuky pár nových, inovativních prvků.

 (A mohlo by se začít zavedením projektového dne, kdy by lidé mohli prezentovat nikoli jenom úspěchy z učiva, ale také by jim to dalo prostor se vyjádřit sami za sebe s vlastními prvky.)“

David Zikmund, I3B