Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Žáci SC4 získali CSWA certifikát

Ve středu 20. března 2024 proběhla v učebně vt2 certifikace CSWA – Mechanical Design v CAD programu SolidWorks.

Do certifikace se přihlásilo celkem 25 zájemců ze třídy SC4. Tříhodinový test, který prověřil znalosti z tvorby výkresů, modelů a sestav, úspěšně absolvovalo 18 žáků. Úspěšným žákům patří kromě gratulace i obdiv za psychickou odolnost, jelikož testování provázely neplánované technické problémy v podobě nestabilního sítového připojení. Neúspěšní žáci se mohou za 14 dní pokusit o opakování testu.

Více informací o certifikaci je možné získat na https://prumyslovkajicin.cz/certifikace-solidworks-pro-strojni-obory/ nebo se přímo obracejte na Ing. Jiřího Maška (masek@spsjc.cz).