Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

VÝLET DO HISTORIE

Třídy EA1 a I2A vyrazily ve čtvrtek 16. 5. 2024 na společnou exkurzi do Prahy, kde navštívily Národní památník na Vítkově a Národní technické muzeum pod pedagogickým dozorem paní učitelky Aleny Chlumské a Pavla Velešovského. V obou případech tak studenti nahlédli do historie relativně nedávné, takže zatímco vítkovský památník jim připomněl léta zrodu a formování našeho státu, v budově technického muzea mohli sledovat dějinný vývoj z pohledu každodenního života, jinými slovy proměnu technického vybavení domácností v průběhu staletí.

Studenti obdrželi pracovní listy a bylo na každém z nich, aby v prostorách Národního památníku, respektive technického muzea našli ty správné informace. Samozřejmě jsme nemohli opustit Vítkov bez společného zapózování pod obří sochou Jana Žižky z Trocnova a pochopitelně nemohla chybět ani povinná občerstvovací zastávka při zpáteční cestě.

Alena Chlumská, Pavel Velešovský