Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Výlet do firmy Deprag v Ambergu

Žáci tříd SC3A/SM3A, OB3/SZ3 a vybraní žáci tříd ST1A a B navštívili 24. 4. 2024 firmu Deprag v německém městě Amberg. Tato firma se specializuje na výrobu nástrojů a systémů pro montáž a spojování. Jejich produkty zahrnují širokou škálu nástrojů od pneumatických a elektrických ručních i stolních šroubováků, přesných montážních nástrojů po systémy pro napínání šroubů a další příslušenství pro montážní linky a výrobní procesy.

V okamžiku příjezdu do areálu firmy Deprag jsme byli vřele přivítáni a informováni o historii vývoje firmy Deprag. Zaujalo nás, že tato firma má pobočky i v Malajsii, USA, Číně, Mexiku, Švédsku a Velké Británii, a tudíž se jedná opravdu o celosvětovou firmu. Následně jsme byli rozděleni do tří skupin. Každou skupinu vedl jeden z vrchních představitelů německé firmy. Postupně prošla každá skupina jednotlivé sekce výroby. Mohli jsme nahlédnout, jak se jednotlivé součásti vyrábějí a také jak se dávají dohromady, aby z nich mohl být např. funkční stolní pneumatický šroubovák, jenž se musí také správně otestovat, jak jsme mohli vidět naživo. Bylo zřejmé, že se zde snaží poskytovat efektivní řešení pro montážní operace v různých průmyslových odvětvích.

Výklad pobíhal v německém jazyce, a tak byli „němčináři“ ve výhodě, pro ty ostatní byl zajištěn český překlad. Po této exkurzi jsme v konferenční místnosti, kde pro nás byly připravené milé dárečky, dostali ještě větší představu o firmě Deprag, a to díky poutavému krátkému filmu. Jako třešnička na dortu na nás závěrem čekal výtečný, skutečně bohatý oběd.

Mnohé z nás firma Deprag velmi zaujala, a proto by se v budoucnu mohla jedna z jejích poboček stát dalším cílem nás, strojařů.

Po obědě jsme se vydali do centra malebného městečka Amberg, které nás okouzlilo zajímavou středověkou architekturou. Úzkými starobylými uličkami jsme došli na náměstí s právě rekonstruovanou Basilikou sv. Martina, poté jsme prošli nábřeží řeky Vils, která tímto městem protéká až k místní dominantě zvané Stadtbrille. Jedná se o vodní věže, brány k překlenutí řeky Vils s délkou 46 m, poprvé doloženy v roce 1454. Parkem podél městských hradeb jsme se následně přesunuli zpět do areálu podniku Deprag, kde jsme nastoupili do připraveného autobusu a vyrazili zpátky domů.

M. Šuda, L. Jirásko, M, Danielis, S. Zikmund (SC3A/SM3A)