Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Vybavení na vysoké úrovni

Značnou sumu ze svého rozpočtu škola investuje právě do vybavení učeben. V každé třídě je standardem počítač s dataprojektorem a reproduktory. Největší investice však plynou do odborných učeben. V posledních letech se škole podařilo zapojit do několika krajských i evropských projektů, také díky nim mohly být zafinancovány rozsáhlé rekonstrukce laboratoří a dílen s nejmodernějším vybavení. Protože škole záleží na kvalitě vzdělávání svých studentů a žáků, vybavení nejnovějšími technologiemi pro všechny obory je jednou z priorit.

Škola disponuje technickým vybavením na vysoké úrovni:

 • učebna počítačových sítí pro výuku na fungující cvičné počítačové sítě s moderními síťovými prvky CISCO včetně IP telefonie
 • učebna s virtualizovanými operačními systémy pro výuku správy serverů a stanic
 • učebna s tablety a mobilními telefony pro výuku programování mobilních aplikací
 • učebna počítačové grafiky s moderní snímací technikou a softwarem pro úpravu fotografií a videí
 • učebna s technologií VR (virtuální realita)
 • učebna CNC programování se simulátory obráběcích strojů se systémy Siemens a Heidenhain
 • učebny s programovým vybavením pro výuku CAD/CAM systémů a 3D tiskárnami
 • učebna mikroprocesorové techniky s mikroprocesory s vývojovými platformami MCS-8051, Arduino, IQRF, Raspberry a sadou periferií
 • učebna mechatroniky s vybavením pro výuku v oblasti (elektro)pneumatických systémů, programování průmyslových automatů (PLC) a modelem výrobní linky osazeným reálnými prvky užívanými v průmyslové automatizaci
 • laboratoře elektrotechnických měření a automatizace se sadami senzorů fyzikálních veličin, termovizní kamerou, kamerovými systémy a stavebnicemi pro navrhování elektronických a logických obvodů
 • učebna mechatroniky s vybavením pro výuku (elektro)hydraulických systémů, robotickými stavebnicemi Lego Mindstorms, EV3 a Bioloid Prémium a novou robotickou rukou firmy ABB
 • dílny s obráběcími stroji včetně CNC frézky, CNC soustruhu a konvenčních frézek s digitálním odměřováním
 • nová učebna technicko-řemeslných oborů vybavená dvěma frézovacími centry s řídicím systémem Heidenhain, dvěma soustruhy s řízenou C osou v řídicím systému Siemens a 3D měřicím přístrojem se systémem T-DMIS
 • nově zrekonstruovaná hala pro tělesnou výchovu a pohybové aktivity