Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

CERTIFIKACE BĚHEM STUDIA

  • Škola je certifikovanou akademií Cisco Networking Academy. Studenti IT oborů absolvující tento kurz získávají vysoce odborné a podrobné znalosti z oblasti počítačových sítí doložené mezinárodním certifikátem, který je na vysokých školách i trhu práce velmi pozitivně hodnocen.
  • Škola je členem IQRF Alliance. Tím je studentům IT oborů v případě jejich zájmu zajišťována certifikace znalostí IQRF z oblasti bezdrátové komunikace prostřednictvím IQRF technologie.
  • Škola funguje jako certifikované školicí středisko CNC programování firmy Siemens pro ShopTurn a ShopMill.
  • Škola je držitelkou titulu SOLIDWORKS Academic Certification Program Provider. Studentům strojních oborů to přináší možnost získat certifikát CSWA – Mechanical Design.
  • Žákům učňovských oborů umožňuje škola získat svářečský průkaz absolvováním zdejší svářečské školy.
  • Dále škola organizuje a zajišťuje odborné exkurze do firem a na veletrhy (FESTO, SQS, Microrisc, MSV Brno), odborné a jazykové zahraniční stáže a exkurze (Anglie, Slovensko, Německo, Holandsko).
  • Neodmyslitelnou součástí průběžného vzdělávání jsou praxe studentů a žáků konané převážně u našich partnerských a spřátelených firem.