Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Velký úspěch v Enersolu

Dne 21. února 2023 se v Hradci Králové konala přehlídka prezentací pro soutěž Enersol. Z naší školy se prezentace zúčastnil dvoučlenný tým ve složení Jindřich Mlejnek a Jan Suchý (oba z EA3), doprovod nám dělal Bc. Miloslav Bret.

Hned po příjezdu nás čekala naše nejtěžší zkouška, a to zápas s parkovacím automatem. Poté, co jsme zvítězili nad svým nepřítelem, vydali jsme se do samotné budovy. Hned u vchodu jsme byli odchyceni a doprovozeni na místo konání soutěže. Zde jsme dostali předem přidělený stůl a drobné občerstvení.

Následně dorazila porota spolu se zakladatelem soutěže. Povstali jsme na českou hymnu a hymnu Enersolu. V první části jsme se dočkali třinácti prezentací, přičemž my jsme prezentovali jako pátí. Těchto třináct prezentací se týkalo kategorie praxe. Následovala patnáctiminutová přestávka, po které jsme zhlédli další tři prezentace z kategorie inovace, nakonec ještě dvě prezentace v kategorii popularizace.

Po další přestávce již porota vyhlásila tolik očekávané výsledky. Navzdory velké konkurenci se nám podařilo získat 2. místo, tím jsme si zajistili postup do celostátního kola. Hrdě budeme reprezentovat Královéhradecký kraj.

Závěrečným překvapením se stal proslov zakladatele soutěže, pana Ing. Jiřího Herodese. Po rozloučení jsme se ještě vydali na oběd do místní školní jídelny, kde jsme poobědvali smažený květák s tatarkou. Nyní již nezbývalo nic jiného, než se vydat zpátky do Jičína a těšit se na celostátní kolo.

Jindřich Mlejnek a Jan Suchý, pod vedením pana učitele Miloslava Breta