Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

V soutěži Hackathon Královéhradeckého kraje naši programátoři nezklamali

Ve čtvrtek 13. 10. 2022 se v prostorách fakulty Informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové konal druhý ročník soutěže Hackathon Královéhradeckého kraje. Této soutěže se mohou účastnit až čtyřčlenné týmy ze střední nebo z vysoké školy a jejich úkolem je za 7 hodin čistého času vytvořit aplikaci, která využívá otevřená data, především z Královéhradeckého kraje. Následně musejí všechny týmy naprogramovanou aplikaci předvést před komisí a dalšími účastníky soutěže.  Celkem se soutěže v letošním roce zúčastnilo 15 týmů. Naši školu reprezentovali nakonec dva týmy. Tým žáků ze čtvrtého ročníku si stanovil název „DvojtečkaKonecKulatéZávorky“ a jeho členy byli žáci ze třídy I4A, jmenovitě Jan Broj, Šimon Cerman a Miroslav Grund. Tým žáků ze třetího ročníku si stanovil název „to je jedno“ a jeho členy byli žáci ze třídy I3A Kryštof Felenda a Adam Tříska. Třetím členem týmu byl ze třídy I3C Matěj Michálek.

Tým „DvojtečkaKonecKulatéZávorky“ naprogramoval aplikaci s názvem „DoŠkoly“. Daná webová aplikace umožňuje zobrazit zastávky v okolí škol, kde lze vyfiltrovat školy v kraji podle stupňů vzdělávání. Ukázky aplikace jsou uvedeny na obrázcích Obrázek 1 až Obrázek 3. Tým „to je jedno“ naprogramoval aplikaci s názvem „Údržba silnic“. Daná webová aplikace zobrazuje interaktivní mapu silničních úseků, formulář požádání o opravu komunikace a základní seznam úseků. Ukázky aplikace jsou uvedeny na obrázcích Obrázek 4 až Obrázek 7.

V celkových výsledcích se tým „to je jedno“ umístil na velice pěkném 7. místě a tým „DvojtečkaKonecKulatéZávorky“ se umístil na celkovém 11. místě. Pro kluky byla soutěž především skvělou motivací pro jejich další práci a patří jim poděkování za skvělou reprezentaci školy. Soutěž byla hodně náročná, protože celkově trvala přes 12 hodin. Došlo k trochu paradoxní situaci, kdy se na 5. místě umístil tým, kde 3 ze 4 soutěžících prošli jičínskou průmyslovkou. Jeden ze soutěžících se dokonce prvního ročníku účastnil, kdy se v letošním druhém ročníku umístil na lepším umístění. Kompletní výsledky i další informace jsou k dispozici na adrese: https://www.datakhk.cz/pages/hackathony. Pro jednotlivé žáky to byla první zkušenost s vývojem aplikace v týmu, kdy je velmi důležitá komunikace a dohoda s týmem. Šlo ale o velice dobrou zkušenost, kdy žáci zjistili, kde mají mezery a co je třeba se ještě doučit.

Žáci tuto soutěž určitě doporučují dalším uchazečům ze školy pro případné další ročníky soutěže. Je určena hlavně pro ty, které baví programování. Oba týmy se shodly na tom, že šlo o skvělou zkušenost.

Ondřej Kořínek