Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Úspěšné maturitní zkoušky 2021

Naše škola opět velmi dobře obstála při maturitních zkouškách ve společné části jarního období 2021.

Společnou část maturitní zkoušky jako v každém roce připravila společnost CERMAT. Jednalo se o didaktické testy, které jediné zůstaly v celostátním maturitním základu. Ostatní zkoušky se „vrátily zpět do škol“.

V celorepublikovém srovnání s ostatními školami stejného zaměření uspěli ve volitelných předmětech všichni žáci, standardně úspěšné výsledky z minulých let maturanti obhájili. V matematice dokonce převýšili loňský úspěch. Výsledky didaktického testu Matematika plus byly také víc než potěšující.

Věříme, že budoucí maturanti budou touto úspěšností motivováni k podobně pěkným výsledkům. Všem vyučujícím děkujeme za dobrou přípravu žáků. A absolventům ještě jednou gratulujeme.

Vysvětlivky k pojmům z grafu

Průměrným % skórem, tj. průměrným výsledkem žáků, kteří zkoušku dokončili, vyjádřeným procenty z maximálního dosažitelného počtu bodů.

Průměrným percentilovým umístěním, tj. průměrnou hodnotou relativního umístění žáka na základě jeho dosaženého % skóru. Percentilové umístění na úrovni žáka vyjadřuje podíl žáků, kteří dosáhli stejného či horšího výsledku než konkrétní žák.