Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Tvořivý webový kemp UŠI

V období od 28. do 30. dubna se uskutečnil inovativní a produktivní digitální kemp, který přinesl nové poznatky a vytvořil prostor pro rozvoj nových webových stránek pro Unii škol inovativních (UŠI). Tato událost byla spolupořádána VOŠ a SPŠ, Jičín ve spolupráci se Smíchovskou SPŠaG, Gymnáziem Jana Keplera, GJJ Litoměřice a SPŠEK Rakovník. Všichni společně sdíleli své znalosti a dovednosti a společně pracovali na moderním a funkčním řešení pro nové weby UŠI.

První den začal příjezdem účastníků do Domova mládeže v Jičíně, kde bylo zajištěno jejich ubytování. Večer proběhla diskuze o dalším vývoji webové stránky s účastí zástupce PR týmu UŠI. Po oznámení nutnosti zrušení 80 % již vytvořených stránek se diskuse stala příležitostí k vzájemnému sdílení nápadů a stanovení směru dalšího vývoje.

Druhý den začal brzkou snídaní, po níž následovalo uvítání ředitelkou školy ve školní budově. Účastníci se pak ponořili do praktické práce na tvorbě webové stránky. Během oběda měli studenti možnost relaxovat a poté se účastnit dobrovolné exkurze do centra města Jičína. Po návratu pokračovali v práci na webovém projektu a měli možnost nahlédnout do FABLAB dílny a inspirovat se moderními technologiemi na VOŠ a SPŠ, Jičín.

Poslední den kempu byl věnován dokončení práce na webové stránce a plánování budoucích akcí. Po ranní snídani se účastníci sešli ve školní budově a pokračovali v práci na svých projektech. Po obědě následovalo závěrečné zhodnocení, během kterého účastníci prezentovali své výstupy a sdíleli své zkušenosti z kempu.

Zuzana Beránková, I3C