Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Technické dny se Siemensem

Na loňský úvodní ročník Technických dnů se Siemens jsme v letošním roce úspěšně navázali. Jednotlivé týmy postavili studenti 4. ročníku ze SPŠSE a VOŠ Liberec, studenti 4. ročníku SPŠ, SOŠ a SOU, Hradební, Hradec Králové a naši kluci ze třídy SC3, konkrétně Martin Jenka, Lukáš Kozák, Michal Morávek a Marin Vrabie. Soutěž byla rozdělena do dvou dnů.

V pondělí 30. ledna 2023 jsme zavítali do firmy Siemens v Bradleci u Mladé Boleslavi. Tady kluci absolvovali odborné přednášky nejen zástupců firmy Siemens, ale i přednášky od zástupců firem pracujících s CAD a CAM technologiemi a vyučujících z fakulty strojní z VUT Brno.

Studenti si zkusili naprogramovat přes CAD/CAM součástku, kterou si mohli vyrobit na pětiosém studentském stroji SLV EDU.

V podvečerních hodinách jsme se přesunuli zpět do Jičína, kde se hostující studenti a jejich učitelé ubytovali.

Druhý den, v úterý 31. ledna 2023, jsme se všichni sešli v naší CNC učebně a společně zahájili samotnou soutěž.

Studenti měli za úkol poradit si se zhotovením zadané součásti. Práce se zhostili velmi dobře, proto o konečném hodnocení vytvořených programů rozhodovaly pouze detaily a technologické maličkosti.

Hodnocení probíhalo za přítomnosti žáků, což si všichni pochvalovali, protože dostali krásnou zpětnou vazbu s veškerým vysvětlením.

Na nejvyšší příčky vystoupaly všechny tři zúčastněné školy. Jako vůbec nejlepší byla vyhodnocena práce našeho Marina Vrabieho.

Tímto bych chtěl všem účastníkům poděkovat za příjemně strávené dva dny a všem klukům pogratulovat za jejich řešení zadané práce.

Tomáš Pavlíček