Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

Během září je na místě trochu bilancovat. Ohlížíme se za minulým školním rokem, kdy nám svářečská škola opět prosperovala. Uskutečnilo se celkem pět svářečských kurzů. Z toho tři kurzy svařování absolvovali žáci oboru strojní mechanik ze tříd SZ2 a SZ3. Celkem prošlo kurzy 25 žákům. Naučili se pracovat metodami ZK 111 1.1 a ZK 311 1.1.  Pro zaměstnance regionálních firem byl zrealizován jeden kurz v období leden – březen 2022. Kurzem prošlo a závěrečné zkoušky úspěšně splnilo 8 účastníků, kteří získali svářečské oprávnění v metodách ZK 135 1.1 a ZK 111 1.1.  Pracoviště Věznice Valdice, které je pobočkou naší svářečské školy, uskutečnilo jeden kurz se 13 účastníky. Absolventi tak získali svářečské oprávnění pro metody ZK 135 1.1 a ZK 111 1.1. Současně jsme ve svářečské škole zajistili dvě úřední zkoušky dle ČSN EN ISO 9606-1 pro externí zájemce.

Josef Vávra