Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Studentská rada aneb studentům jde nejen o studium

Ve čtvrtek 21. 3. zorganizoval Mgr. Jaromír Vaníček první zasedání obnovené studentské rady. Přišlo více než 20 žáků ze všech oborů, pro které škola není jen místo výuky, ale chtějí také pro školu udělat něco navíc. Všichni zúčastnění se shodli, že jim osud školy prostě není lhostejný. Po úvodním slovu začalo představování jednotlivých přítomných a přednesení jejich vidiny fungování studentské rady.

Pokud i Vy máte zájem zúčastnit se studentské rady a žít školou také mimo lavice, neváhejte kontaktovat svého třídního učitele nebo žáka Matěje Šišku (I2B).

Budeme se těšit na spolupráci!

Matěj Šiška, I2B