Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Školní soutěž o cenu FABLAB – Mechanismus

Tématem prvního ročníku celoškolní dlouhodobé soutěže byl “mechanismus”. Týmy z jednotlivých tříd měly za úkol navrhnout, sestavit a zprovoznit projekt, kde bude využito mechanických pochodů.

Během závěrečné přehlídky bylo k vidění mnoho modelů. Robotická ruka, RC model auta, chytré parkoviště, chodící pavouk, dron nebo tabule, která se sama smaže. To jsou jen některé z projektů našich žáků. Porota to neměla vůbec jednoduché, hodnotila nápad, kreativitu, návrh řešení, ale i celkovou funkčnost a prezentaci projektů.

První místo obsadil tým ve složení Martin Repš a Šimon Studecký alias Trash & Crash ze třídy I3C. Vítězným projektem byl model autíčka na dálkové ovládání pomocí mobilní aplikace. Navržený model měl vytvořené odpružení přední nápravy a byl vytisknut na 3D tiskárně. Druhé místo získal tým BTB ve složení Adam Beran, František Trkan, Dionýz Baán ze třídy EA1. Návrh chytrého parkoviště s počítadlem volných míst a chytrým osvětlením neměl chybu! Žáci využili 3D tisku, elektrotechniky a svých modelářských schopností. Na třetí příčce skončil tým NikolaBoys ve složení Jan Suchý, Jakub Novák, David Palaštuk ze třídy SM3B/EA3 s modelem chodícího „pavouka“. Pro výrobu byl využit 3D tisk a elektrotechnické znalosti. První tři projekty škola prostřednictvím Sdružení rodičů a přátel školy ocenila finanční odměnou!

Děkujme všem týmům a věříme, že i v příštím roce si najdou čas a budou se účastnit druhého ročníku.

Mgr. Jaromír Vaníček, Ing. Tomáš Pavlíček, Bc. Jiří Klíma