Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

ŠKOLA S TRADICÍ

V listopadu 2021 oslavila škola 150 let od svého vzniku. To je doba. Kdyby mohly chodby a učebny vyprávět, to by byly příběhy. O bitvě u Jičína, kterou svedlo Prusko s Rakouskem. O starostovi Jičína Václavu Fejfarovi, dědečkovi Václava Čtvrtka, který stál spolu s Řemeslnickou besedou u zrodu naší školy. O Doře Němcové, dceři spisovatelky Boženy, která chodila po schodištích, po kterých se chodí dodnes. O městských spolcích, které spolupracovaly se školou a určovaly tón jičínského života. O světových válkách i době komunismu. O korejských Jičíňácích z KLDR. O učitelích i žácích. Co člověk, to osud spjatý se školou. A co teď? Teď je to na současné generaci, jak budete dále psát historii své školy.

Škola čilá na svůj věk.