Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Druhé kolo přijímacího řízení pro rok 2024/2025

Ředitelka školy vyhlašuje dle § 59 a následujících a § 169 odst. 2 písm. f) školského zákona druhé kolo přijímacího řízení do:

  • čtyřletých maturitních oborů. 
    Přijímací řízení proběhne na obor elektrotechnika.
  • tříletých učebních oborů v denní formě vzdělávání.
    Přijímací zkouška se nekoná.

Mgr. Lea Vojtěchová, v.r.
ředitelka školy
V Jičíně 19. 5. 2024