Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Projekt, který nás dostal až na mezinárodní přehlídku ENERSOLU!

Samotný projekt Enersol je zaměřený na témata OZE, energetické úspory a omezování emisí. Vrcholem projektu jsou krajské, celostátní a mezinárodní přehlídky nejlepších prací. 

Prvotní myšlenkou našeho projektu Ideální dům bylo vytvořit energeticky co nejúspornější obydlí. 

Začali jsme tím, že jsme nasbírali co největší množství informací o různých způsobech úspory. Tyto způsoby jsme potom roztřídili do pěti kategorií podle jejich extrémnosti a náročnosti. Snažili jsme se zaměřit na velké množství různých úsporných faktorů, např.: úspora tepla, vody, elektřiny, financí aj. Když jsme se podívali na to, co jsme nashromáždili, všimli jsme si, že některé komodity se daly uspořit šetrností, nebo jakýmsi jednoduchým řešením. Poté zde ale bylo teplo, jehož úspora záležela spíše na samotné konstrukci domu než na našem konání, proto jsme se rozhodli vytvořit na tento problém experiment, abychom ověřili jeho existenci.  

Jako svůj vzorek jsme si vybrali postarší dvoupatrový rodinný dům, ve kterém jsme provedli několik měření, a opravdu jsme zaznamenali velké rozdíly teploty v různých částech domu. Toto bylo z části zapříčiněno způsobem vytápění, ale největší podíl na tomto fenoménu měl počet oken a radiátorů v místnosti.

S touto informací jsme začali přemýšlet nad tím, jak bychom tomuto úkazu mohli zamezit. Nakonec jsme se shodli, že nejefektivnější by bylo, aby konstrukce domu byla částečně umístěna pod zemí. Této podmínce jsme poté podřídili ostatní aspekty svého domu. 

V tuto chvíli jsme již začali s konstrukcí 3D modelu Ideálního domu. Celá konstrukce domu byla vytištěna na 3D tiskárně. Nakonec jsme ještě zavedli do našeho modelu elektřinu a dodělali osvětlení.

S tímto projektem jsme postoupili na celostátní přehlídku ENERSOLU, která se koná v Olomouci v druhé půlce dubna 2023.

Jindřich Mlejnek a Jan Suchý (SM3), pod vedením pana Bc. Miloslava Breta