Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Ředitelka školy vyhlašuje dle § 59 a následujících a § 169 odst. 2 písm. f) školského zákona první kolo přijímacího řízení do:

  • čtyřletých maturitních oborů. 
    Přijímací řízení proběhne na všechny tři maturitní obory, tj. na obor elektrotechnika, informační technologie a strojírenství.
    Termíny pro jednotnou přijímací zkoušku jsou vypsány na 12. a 15. dubna 2024.
  • tříletých učebních oborů v denní formě vzdělávání.
    Přijímací zkouška se nekoná.

Mgr. Lea Vojtěchová, v.r.
ředitelka školy
V Jičíně 29. 1. 2024