Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Preventivní aktivity z bezpečnosti na internetu a bezpečnosti na silnicích

I v letošním školním roce zavítal na naši školu pan nadpraporčík Aleš Brendl z Policie ČR, který si pro žáky školy z prvních a třetích ročníků připravil zajímavé semináře o bezpečnosti. Žáci prvních ročníků se zúčastnili přednášky o bezpečnosti na internetu. Žáci třetích ročníků pak přednášky o bezpečnosti na silnicích. Celkem pan nadpraporčík pro jednotlivé třídy uspořádal 10 dvouhodinových přednášek (6 pro první ročník a 4 pro třetí ročník).

Žáci prvních ročníků se mohli na přednášce dozvědět o rizicích, která souvisejí s internetem a sociálními sítěmi. Internet může být „nástrojem zla“, problémem pro žáky může být netolismus, dark web, dále se žáci pravidelně setkávají s fake news, hoaxy a v neposlední řadě by si žáci měli dávat pozor na svoje osobní údaje a jejich potencionální zneužití. Prostřednictvím sociálních sítí se mohou žáci setkat s kyberšikanou, kyberstalkingem, kybergroomingem, sextingem nebo i s dalšími riziky souvisejícími se sociálními sítěmi.

Žákům třetích ročníků byl promítnut vybraný příspěvek filmu na 13 minut. Při diskuzi pan nadpraporčík žáky upozornil na nebezpečná a kritická místa na silnicích v Královéhradeckém kraji, dále donesl např. i brýle, které simulují opilost za volantem a zaměřil svoji přednášku i na rizika při vysokých rychlostech za volantem.

Při všech přednáškách se žáci aktivně zapojovali do diskuze s panem nadpraporčíkem. Tímto bych chtěl panu nadpraporčíkovi poděkovat, že si na naše žáky udělal čas a seznámil je s velice aktuální problematikou.

Ondřej Kořínek