Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Preventivní aktivity pro žáky

V letošním školním roce se naši žáci opět zapojili do dalšího ročníku soutěže Kraje pro bezpečný internet. V rámci projektu žáci vyplní základní kvíz, který se skládá z 20 otázek, které jsou zaměřeny např. na kyberšikanu, přístupová hesla, falešné zprávy, aktuální problémy aj. Každoročně jsou otázky aktualizovány. Na vyplnění kvízu mají žáci neomezený počet pokusů. Úspěšní řešitelé základního kvízu mohou vyplnit i Kvíz plus, který se skládá z 10 otázek ze škály cca 100 otázek, a soutěžící na ně mají pouze tři pokusy. Z úspěšných řešitelů z každého kvízu jsou vylosováni šťastní výherci, kteří mohou vyhrát hodnotné ceny. V letošním roce byly otázky celkem zapeklité, žáci o nich museli uvažovat a každým rokem se tyto otázky v daných testech zlepšují. V rámci projektu si mohou žáci projít i obsáhlé e-learningové kurzy, které obsahují spoustu informací, které jsou doplněny videi nebo i pracovními listy.

I v letošním školním roce jsme mohli na naší škole přivítat pana nadpraporčíka Aleše Brendla z Policie ČR, který si pro žáky školy z prvních a třetích ročníků připravil zajímavé semináře o bezpečnosti. Vybrané přednášky částečně navazovaly na projekt Kraje pro bezpečný internet, kdy žáci prvních ročníků mohli porovnat informace z projektu i při přednášce s panem nadpraporčíkem a mohli využít jeho letitých zkušeností z praxe. Pro jednotlivé ročníky byla speciálně připravena témata, která se jejich věkové skupiny dotýkají nejvíce. Žáci prvních ročníků se zúčastnili přednášky o bezpečnosti na internetu. Žáci třetích ročníků pak přednášky o bezpečnosti na silnicích. Celkem pan nadpraporčík pro jednotlivé třídy uspořádal 10 dvouhodinových přednášek, kdy pro žáky prvních ročníků bylo uspořádáno celkem 5 dvouhodinových přednášek, stejně jako pro žáky třetích ročníků.

Žáci prvních ročníků se mohli na přednášce dozvědět o různých formách rizik na sociálních sítích (predátoři, strategie, ochrana proti nim, kyberšikaně), šikaně, rizicích spojených s užíváním chytrého telefonu i možnostmi zabezpečení a dalších velice zajímavých aktuálních informacích.

Žákům třetích ročníků byl promítnut třináctiminutový film (případně vybrané příběhy), ve kterém jsou autentické informace od řidičů, kteří způsobili ve většině případů tragickou dopravní nehodu a jaký dopad na ně tyto události mají, když musejí do konce života žít s vědomím, že někomu jinému vzali život. Jednotlivé příběhy byly opravdu velice poutavé, a hlavně velice smutné, žáky opravdu zaujaly, ti neměli v mnoha případech žádná slova. Tyto autentické příběhy ale mohou být také prevencí k tomu, aby si žáci třetích ročníků, mnohdy začínající řidiči, dávali při jízdě pozor a vyvarovali se případných chyb a zbrklých a neuvážených rozhodnutí. Doplněním promítnutého filmu byla možnost diskuze, kdy pan nadpraporčík žáky upozornil na nebezpečná a kritická místa na silnicích v Královéhradeckém kraji. Žáci mohli získat i informace o nedávných kritických dopravních nehodách, které se v kraji staly. Pan nadpraporčík donesl např. i brýle, které simulují opilost za volantem, takže žáci si mohli i vyzkoušet další doplňkové možnosti. Doufáme, že to bude ponaučení pro začínající řidiče na naší škole z řad žáků, kteří drží čerstvé řidičské oprávnění. Žáci by si měli odnést především ponaučení, že by neměli zbytečně riskovat, měli by jezdit opatrně, a především by měli předvídat provoz i možné problémy na silnicích.

Při všech přednáškách se žáci aktivně zapojovali do diskuze s panem nadpraporčíkem, kdy diskuze byla přínosná jak pro žáky, tak i pro pana nadpraporčíka. Pro žáky byly přednášky velice přínosné a my doufáme, že povedou k vyšší bezpečnosti žáků v daných problematikách.

Tímto bych chtěl panu nadpraporčíkovi opravdu poděkovat, že si na naše žáky udělal čas a seznámil je s aktuální problematikou, která je pro žáky velice přínosná, a všechny přednášky byly opravdu pěkně pojaty a žáky skutečně zaujaly.

Ondřej Kořínek