Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Přeshraniční vzdělávání žáků

Název projektu: Přeshraniční vzdělávání žáků technických oborů
Název programu: INTERREG V-A Česká republika – Polsko
Registrační číslo projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001157
Realizace: 1. 5. 2018 – 30. 6. 2020
Příjemce: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100
Partner – realizátor projektu: Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 35-37 58-100 Świdnica
Celkové výdaje: 78 599,55 €

Stránky projektu:   https://czpl.vos-sps-jicin.cz/

Aktivity:

  • Příprava vzdělávacího kurzu se zaměřením na získání odborných dovedností v oblasti řešení inteligentních domů ((stavební část, elektroinstalace, automatizované řízení funkcí, využití PLC, bezdrátová komunikace, obnovitelné zdroje energie apod.)
  • Realizace společného vzdělávání, které bude probíhat na obou stranách hranice v sídlech obou partnerů
  • Spolupráce mezi školou a firmami (realizace společného vzdělávání ve spolupráci s firemními partnery z obou stran hranice)