Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Přednášky pro žáky Moderní trendy ve vývoji aplikací a v databázových systémech

Opět po roce jsme mohli na naší škole přivítat velice vzácnou návštěvu z Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, kdy si 9. 2. 2023 pro žáky tříd I3A a I3C připravila velice zajímavou přednášku z moderních trendů v databázových systémech paní Ing. Barbora Tesařová, Ph.D. a 9. 3. 2023 si připravil pro žáky třídy I3A další neméně zajímavou přednášku z moderních trendů vývoje aplikací pan doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D.

Paní doktorka Tesařová kromě výuky na FIM UHK pracuje jako datová analytička ve firmě, takže se mohla s žáky podělit o zajímavé informace přímo z praxe. Téma přednášky bylo po domluvě s paní doktorkou zaměřeno na moderní trendy v databázových systémech a žákům byly více představeny databázové koncepty, se kterými se seznámí u nás ve škole po současné aktualizaci ŠVP v příštích letech. Pro žáky byla přednáška velice zajímavá, dozvěděli se spoustu nových a zajímavých informací. Také přednáška vzbudila u žáků větší zájem o tuto problematiku, což je velice dobré.

Pan docent Kozel, který je na FIM UHK proděkanem pro studijní záležitosti, si pro žáky připravil přednášku z moderních trendů ve vývoji aplikací. V rámci přednášky se žáci seznámili s moderními trendy základních přístupů tvorby objektových aplikací (objektové programování, aspektově orientované programování, vícevrstvé aplikace, webové aplikace, cloud aj.). Velice zajímavou kapitolou byla ukázka vývoje oblíbenosti programovacích jazyků v obdobích od 60. let do současnosti, které programovací jazyky jsou v současné době nejoblíbenější a jaký je zájem o programátory, kteří ovládají konkrétní programovací jazyk. S řadou informací se žáci seznámí v jednotlivých odborných předmětech na naší škole a po úspěšné maturitě mohou své dovednosti, schopnosti a znalosti dále rozvíjet buď v praxi, nebo na vysoké škole. Dalším příjemným zjištěním pro žáky musela být informace, že technologie, které se na naší škole v oboru IT vyučují, jsou opravdu moderní a v praxi je o odborníky, kteří tyto technologie ovládají, veliký zájem.

Obě dvě přednášky byly velice vydařené, kdy se při nich rozvinula i diskuze, kdy se žáci mohli aktivně zapojit a zeptat se na zajímavou problematiku, čehož rádi využili.

Naše škola je partnerskou školou FIM UHK, kdy řada našich úspěšných maturantů jde studovat právě na danou fakultu, konkrétně na obory Informační management nebo Aplikovaná informatika.  A bývají úspěšní, ať již při úspěšném studiu magisterského vzdělávaní nebo pokračování ve formě doktorského vzdělávání.  

Žáci si mohou při přednáškách vyučujících z vysoké školy ověřit, že se na naší škole v daných předmětech snažíme žákům předkládat informace a problematiku, která je velice aktuální a dále se s ní mohou setkat a více jí prohloubit v praxi nebo při studiu na vysoké škole. Znalosti, dovednosti a schopnosti poradit si s problémy v daných problematikách, které žáci získají při studiu na naší škole, pak mohou velice dobře uplatňovat.

Tímto bych chtěl oběma přednášejícím poděkovat, že si udělali čas a mohli našim žákům poskytnout velice zajímavé a aktuální informace z oblastí, které jsou v současné době v popředí zájmu. Budeme se těšit na případnou další spolupráci.

Ondřej Kořínek