Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Přednáška Moderní trendy vývoje aplikací pro žáky 3. ročníku oboru Informační technologie

Již se to pomalu začíná stávat tradicí, kdy jsme opět po roce mohli na naší škole přivítat velice vzácnou návštěvu z Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, pana proděkana pro studijní záležitosti, doc. Mgr. Tomáše Kozla, Ph.D. Ten si 8. 1. 2024 pro žáky 3. ročníku oboru Informační technologie připravil velice zajímavou přednášku Moderní trendy vývoje aplikací.

V rámci přednášky se žáci seznámili s moderními trendy vývoje aplikací (principy tvorby objektových aplikací, paradigmata/přístupy, SW proces, návrhové vzory, webové aplikace aj.). Pan docent vše ukazoval na praktických příkladech, kdy využil různé programovací jazyky (Javu – prostředí BlueJ, JavaScript nebo Python). Jedním z poznatků pro žáky jistě bylo, že se s některými základními informacemi v průběhu studia na naší škole již seznámili, případně se ještě s dalšími možnostmi moderního vývoje aplikací ještě dále seznámí. Po úspěšné maturitě mohou své dovednosti, schopnosti a znalosti dále rozvíjet buď v praxi, nebo na vysoké škole. „FIMka“ je jednou z vysokých škol, kde studují naši absolventi nejčastěji (konkrétně studují na oborech Informační management nebo Aplikovaná informatika). Dalším příjemným zjištěním pro žáky musela být informace, že technologie, které se na naší škole v oboru IT vyučují, jsou opravdu moderní a v praxi je o odborníky, kteří tyto technologie ovládají, veliký zájem. Zpestřením přednášky byla možnost získat upomínkové předměty (tričko, tužku apod.) z „FIMky“, kdy žáci ale museli panu docentovi Kozlovi předvést určité znalosti a schopnosti. Tato možnost diskuze se u žáků setkala s velice kladnou odezvou.

Tímto bych chtěl panu docentovi Kozlovi poděkovat, že si udělal čas na naše žáky, kterým poskytl velice zajímavé a aktuální informace z oblastí, které jsou v současné době v popředí zájmu. Budeme se těšit na případnou další spolupráci.

Ondřej Kořínek