Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

PASOVÁNÍ 1. ROČNÍKŮ

Tak slibuji!“

S listopadovým výročím založení školy jsme letos nově spojili pasování 1. ročníků na skutečné průmyslováky, které se snad stane příjemnou iniciační tradicí. Pro studenty akci připravili jejich vyučující v Porotním sále jičínského zámku na pátek 4. 11. 2022.

Za znění hudby z filmového Hobita postupně nastoupily do sálu třídy EA1, I1A, I1B, ST1 a OB1/SZ1. Z pohledu na desítky chlapců ve slavnostním obleku i ojedinělé dívky v šatech až přecházel zrak. Jejich třídní učitelé jim připnutím placky se školní symbolikou pomyslně předali titul „průmyslováka“. Paní ředitelka celý akt potvrdila až rytířským gestem poklepání na rameno novou školní insignií.

Z napjatého ticha a mnoha desítek očí bylo čitelné napětí i veliké očekávání. Očekávání toho, co našim prvákům studium na průmyslovce přinese, zda naplní slib, který právě složili. S dramatickými tóny z Hobita se totiž i oni vydali na dlouhou, strastiplnou cestu, kterou jsou však odhodlaní zdolat za pomoci těch, kteří jim budou po následující léta nejblíž. S rodinou, přáteli a spolužáky i učiteli, kteří se jim stanou průvodci i rádci při překonávání mnohých studijních úskalí.

Průmyslováci, ať se Vám daří!

Helena Jandová, třídní učitelka I1B