Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Olympijské klání v ANJ

Tradičně v předvánočním čase jsme uspořádali školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Jsme rádi, že zájemců každým rokem přibývá, avšak kvůli časové náročnosti mohlo do ústního kola postoupit pouze prvních patnáct z celkových třiceti účastníků, kteří absolvovali test z gramatiky, slovní zásoby a poslechových dovedností.

V ústní části si pak mohli částečně vyzkoušet, jaké je to být na ústní maturitní zkoušce. Místo přísné maturitní komise však naproti soutěžícím seděli dva sympatičtí mladí učitelé, takže klání probíhalo v přátelské atmosféře a zúčastnění studenti na sebe prozradili leckdy zajímavé věci. Všichni zúčastnění prokázali velice dobrou úroveň jazykových schopností, perfektní komunikační dovednosti a v závěru soutěže neodešel nikdo s prázdnou.

Pavel Velešovský, Radek Žalský