Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Nový pomocník ve FabLab

Naše digitální FabLab dílna se pyšní nejmodernějším vybavením, které je zde k dispozici vyučujícím i studentům. Aktuálně můžeme díky krajské podpoře školství představit novinku mezi technologickými pomocníky, kterou je Original Prusa SL1S Speed 3D tiskárna. Od klasických 3D tiskáren se liší technologií MSLA, kdy dochází k vytvrzování jednotlivých pryskyřicových vrstev UV paprskem. Královéhradecký kraj pod patronací Mgr. Arnošta Štěpánka zapůjčil škole tento přístroj pro podporu technického vzdělávání v kraji.

S tiskárnou jsme se seznamovali s nadšeným očekávám, ale zároveň respektem. Pryskyřicová náplň je poměrně agresivní, manipulace s předměty si žádá ochranné rukavice a fundované zacházení i kalibraci. V úvodu nám výrazně pomohly dostupné manuály z oficiálních webových stránek výrobce. Ze sponzorského daru od firmy Continental s. r. o. Jičín byly k tiskárně zakoupeny odpovídající resiny (pryskyřicové náplně).

V čem je tedy tento téměř kouzelný přístroj tak převratný? 3D tisky jsou mnohem přesnější, hladší, detailnější i rychlejší. Produkuje i miniatury s nejmenšími detaily, které klasická 3D tiskárna nikdy nezvládne. Samozřejmě se práci s tiskárnou snažíme synchronizovat také s běžnou výukou. Studenti si např. v předmětu počítačová grafika vytvoří nefiltrovaný vlastní 3D objekt, který si pak mohou vytisknout přímo ve škole.

S nejnovější technologií 3D tisku se tak seznamují v přímé činnosti, mohou si ji sami vyzkoušet. V rámci práce ve FabLab dílně se uplatňuje i mimo výuku, možnost realizace se tak nabízí mimořádně nadaným studentům se zvýšeným zájmem o technologie. Přínosem je tiskárna i pro samotné učitele, kterým nabízí profesionální posun, který není vždy samozřejmostí.

Největší potenciál však vidíme v propojení s již zmíněnou počítačovou grafikou, kdy tiskárna umožní realizaci navržených doplňků pro různé projekty či jiných výstupů.

Jiří Klíma