Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Nejen školou, ale i tancem, hudbou a zábavou jsme živi

Přes překážky ke hvězdám!

Skutečně hvězdný večer nastal v pátek 27. 1. 2023, kdy proběhl po několikaleté odmlce ve valdickém kulturním domě tradiční maturitní a absolventský ples VOŠ a SPŠ, Jičín.

Přivítáním všech přítomných ho zahájili moderátoři Zuzana Hrodková (SC3) a Matyáš Hančl (SM3). Slavnostním večerem byl především pro maturitní třídy SPŠ a absolventskou třídu VOŠ. Maturanty a kandidáty na diplomované specialisty se po dekorování stalo osmdesát tři studentů čtvrtých ročníků maturitních oborů informační technologie, elektrotechnika a strojírenství a čtrnáct studentů VOŠ, chystajících se zakončit své studium v oboru strojírenství s využitím CAD a CAM.

Po celý večer vládla sálu slavnostní atmosféra provázená důstojným nástupem, který po převzetí štafety od legendárního Jaroslava Smolíka poprvé nacvičil s maturanty pan učitel Martin Říha, večerní generálka ovšem proběhla pod dohledem zkušeného mentora. Za vzornou organizaci plesu, díky níž proběhl večer ke spokojenosti všech, patří poděkování třídním učitelům, RNDr. Radmile Augustinové, PaedDr. Taťáně Chlumské, Ing. Jiřímu Maškovi, Ing. Miroslavu Vavrouškovi, Mgr. Pavlu Velešovskému a studentům jejich tříd. Svým projevem přispěla k příjemné atmosféře také paní ředitelka, Mgr. Lea Vojtěchová.

Vrcholem večera se stal příchod samotných maturantů a absolventů po hvězdném červeném koberci, jejich dekorování a uvedení do stavu čekatelů na závěrečné zkoušky. Taneční část plesu byla zahájena tradičně sólem pro rodiče, následoval tanec věnovaný učitelům. Publikum rozvlnily latinskoamerické tance předvedené naším absolventem Viktorem Kafkou a Pavlínou Čechovou, předtančení složené ze standardních tanců předvedl jeden z dekorovaných studentů VOŠ, Jan Havelka, s partnerkou Barborou Benešovou. Tím byl odstartován večer plný tance, zábavy a hudby, o kterou se postarala léty prověřená hudební skupina Levou Rukou Band.

Věříme, že večer zanechal ve všech zúčastněných příjemný zážitek a stal se nezapomenutelným především pro samotné maturanty a absolventy, kterým nastává čas náročného výstupu ze základního tábora k samotnému vrcholu. Ať se jim daří!