Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Návštěva hořické firmy Tiyo

V dnešním rychle se rozvíjejícím automobilovém průmyslu je kvalita a bezpečnost komponentů auta nejvyšší prioritou. Firmy, které se specializují na testování těchto dílů, hrají klíčovou roli v zajištění, že každý vůz splňuje nejpřísnější bezpečnostní standardy a předpisy. Jedna taková firma, Tiyo, kterou jsme navštívili, se nachází v nedalekých Hořicích. Firma úzce spolupracuje s předními výrobci automobilů a je součástí vývojového procesu od samotného počátku.

Při vstupu dovnitř jsme byli mile uvítáni, dostali jsme reflexní vesty a přesunuli se do zasedací místnosti, kde proběhlo krátké školení. Bylo nám představeno, co bude náplní naší práce. Poté jsme se přemístili na druhý konec firmy, k našemu pracovišti.

Když jsme procházeli provozem, důraz na bezpečnost byl zřejmý na každém kroku. Testovací procedury zde zahrnují řadu náročných zkoušek, včetně drop testů, testů odolnosti materiálů a simulací extrémních povětrnostních podmínek. Všechny tyto testy pomáhají zajistit, že komponenty budou fungovat bezchybně i v nejnáročnějších situacích a že řidiči a cestující budou v bezpečí.

Došli jsme do elektrotechnické zkoušecí místnosti. Byla to dílna určená k vytváření testovacích obvodů pro elektronické součástky vozu. Naším cílem bylo zjednodušeně zapojit zadní světlo auta, aby se pomocí generátoru pulzů rozblikalo. Druhou částí bylo dát toto světlo společně s obvodem do teplotní komory. Následně jsme měřili, zapisovali a pozorovali, jak se světlo s obvodem v různých teplotách od -30°C do 65°C chová. Následně jsme naměřené hodnoty zapsali do skutečného protokolu, který ve firmě používají. Bylo to jako při opravdovém testování.

Návštěva této firmy byla zajímavou zkušeností, která nám ukázala, jak důležité je důkladné testování a neustálý výzkum v automobilovém průmyslu a jaké to je skutečně být v takové práci. Bylo nám krásně nastíněno, jak taková firma funguje a jaké to je být v ní zaměstnaný. Díky firmám, jako je tato, lze očekávat, že automobily budou stále bezpečnější a bezpečnější. Jejich práce je neocenitelná a přispívá k tomu, aby naše cesty byly bezpečné pro všechny.

Stanislav Kalvoda (EA3/SM3), pod vedením pana učitele Miloslava Breta