Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Návštěva hejtmana Královéhradeckého kraje

Při své cestě krajem poctil naši školu svou návštěvou hejtman Královéhradeckého kraje, pan Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Pátek bývá ve škole dnem téměř svátečním, kdy všichni toužebně vyhlíží nadcházející víkend. 2. září 2022 byla ovšem od samého rána netrpělivě očekávána návštěva krajského hejtmana, která se ukázala jako velmi milá. Pan Mgr. Martin Červíček projevil zájem o prohlídku prostor, které slouží především praktické výuce. Osobně se pozdravil se žáky učňovských oborů, ocenil jejich směřování k praxi.

Zároveň proběhlo i setkání s pedagogy, kdy se pan hejtman dotazoval na palčivá témata výchovně-vzdělávacího procesu. Vůči práci pedagogů se vyjádřil s respektem a úctou, což všichni přítomní ocenili. Stejně tak jako čas pana hejtmana, který škole věnoval.