Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Naši žáci opět úspěšní v Celostátní matematické soutěži

V únoru 2023 se konalo na naší škole školní kolo MATEMATICKÉ SOUTĚŽE. Úlohy řešilo 36 žáků, kteří byli rozděleni do čtyř kategorií podle jednotlivých ročníků. Po dobu 60 minut řešili náročnější, netradiční úlohy, u kterých kromě matematických znalostí a dovedností museli uplatnit logické myšlení. Do celostátního kola postoupili dva nejlepší žáci z každé kategorie.

31. ročník Celostátní matematické soutěže se uskutečnil 5. dubna 2024 v několika soutěžních střediscích. Naše škola se tradičně zúčastnila v nejbližším soutěžním středisku v Hradci Králové.

Vynikajícího výsledku dosáhli:

Filip Zukal (I1B), který v konkurenci 223 účastníků v kategorii IV obsadil 63. místo.

František Trkan (EA2), který v konkurenci 183 účastníků v kategorii V obsadil vynikající 5. místo.

Lukáš Dorotík (I2B), který v konkurenci 183 účastníků v kategorii V obsadil vynikající 10. místo.

Alexandr Nágl (EA3), který v konkurenci 186 účastníků v kategorii VI obsadil vynikající 10. místo.

Adam Tříska (I4a), který v konkurenci 106 účastníků v kategorii VII obsadil vynikající 4. místo.

Úspěch svědčí o důkladné připravenosti našich studentů a o jejich zájmu zvyšovat své matematické znalosti a dovednosti.

Všem studentům za reprezentaci školy děkujeme a gratulujeme úspěšným řešitelům!

Za komisi přírodovědných předmětů: Mgr. Ivana Mádlová