Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Naše výsledky v mezinárodním šetření PISA

Co je to PISA? PISA je program pro mezinárodní hodnocení žáků, který od roku 2000 provádí v tříletém intervalu zjišťování úrovně čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků.

Na jaře roku 2022 se naše škola takového šetření zúčastnila. A jak si naši studenti vedli? Skvěle!

Ve všech třech oblastech dosáhli nadprůměrných výsledků, vždy se zařadili nad průměr všech hodnocených odborných středních škol. V přírodovědné gramotnosti dokonce překonali průměrné skóre žáků čtyřletých gymnázií. Přičemž ve zbylých dvou oblastech v průměru neztráceli na gymnazisty tolik.

Ať se našim studentům i nadále daří a dobře využijí úrovně svých znalostí v dalším studiu i v životě!

Průměrný bodový výsledek v testu přírodovědné gramotnosti

PŘÍRODNÍ VĚDY
víceletá gymnázia404
naše škola388
čtyřletá gymnázia383
střední odborné školy s maturitou323

Průměrný bodový výsledek v testu matematické gramotnosti

MATEMATIKA
víceletá gymnázia401
čtyřletá gymnázia383
naše škola373
střední odborné školy s maturitou316

Průměrný bodový výsledek v testu čtenářské gramotnosti

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
víceletá gymnázia400
čtyřletá gymnázia385
naše škola335
střední odborné školy s maturitou321