Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Naše škola opět obstála při maturitních zkouškách ve společné části jarního období 2023

Také v posledním školním roce jsme znovu obhájili výborné výsledky didaktických testů ve srovnání s ostatními středními školami stejného zaměření a ve srovnání s celou republikou. V matematice jsme opět ostatní školy předčili. Výsledky didaktického testu matematika plus byly také potěšující. Letos se nám dařilo i lépe než jiným technickým školám v didaktickém testu z českého jazyka. Věříme, že budoucí maturanti budou touto úspěšností motivováni také k pěkným výsledkům. Všem vyučujícím děkujeme za dobrou přípravu žáků. A absolventům ještě jednou gratulujeme!

Mgr. Radka Nováková

Průměrným percentilovým umístěním, tj. průměrnou hodnotou relativního umístění žáka na základě jeho dosaženého % skóru. Percentilové umístění na úrovni žáka vyjadřuje podíl žáků, kteří dosáhli stejného či horšího výsledku než konkrétní žák.

Průměrným % skórem, tj. průměrným výsledkem žáků, kteří zkoušku dokončili, vyjádřeným procenty z maximálního dosažitelného počtu bodů.